Οι συνέπειες μιας φωτογραφικής διάταξης... - Οι θέσεις της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Αττικής

Οι συνέπειες μιας φωτογραφικής διάταξης... - Οι θέσεις της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Αττικής

Ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Αττικής:

Όλοι θυμόμαστε  το  φωτογραφικό  και απαράδεκτο  Π.Δ 69/19, που είχε εκδοθεί μία εβδομάδα πριν τις βουλευτικές εκλογές του 2019,  όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του οι   Υπαστυνόμοι Α ´,  του Ν 3686 / 2008, που είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., προάγονται μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.

Μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες μας,   μέσω της Ομοσπονδίας μας, αυτό το Π.Δ καταργήθηκε.

Όμως, είκοσι  έξι (26)   Υπαστυνόμοι  Α ´  που πληρούσαν τότε  τα τυπικά προσόντα και είχαν υποβάλλει  αίτηση, προήχθησαν στο βαθμό του Αστυνόμου Β´,  με αναδρομική ισχύ,  σύμφωνα με το  ΦΕΚ 351/20 τεύχος Γ´ που δημοσιεύτηκε την 27/3/2020.

Αρκετοί δε,  από αυτούς τους νεοπροαχθέντες,  είχαν κερδίσει με δικαστικούς αγώνες την προαγωγή τους στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β´.  

Από   τα διαχρονικά   εσκεμμένα, φωτογραφικά και απαράδεκτα Π.Δ. σχετικά με τη βαθμολογική εξέλιξη των αστυνομικών έχουν διαταραχθεί επετηρίδες κυρίως των Ανθυπαστυνόμων που χρόνια αγωνίζονται να δικαιωθούν μέσω των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Επίσης αδικούνται  κατάφορα Αξιωματικοί της ΣΑΕΑ και του ΤΕΜΑ που παραμένουν για πάρα πολλά χρόνια στον ίδιο βαθμό.

Πάρα πολλοί  συνάδελφοι Αξιωματικοί  είναι  επίσης εγκλωβισμένοι  και δεν προάγονται στον ανώτερο  βαθμό διότι με το Π.Δ 6/18,  αρθ. 15,  καταργήθηκε η διάταξη όπου  θα προάγονταν ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών οργανικών θέσεων εάν   είχαν  συμπληρώσει οκτώ (8) έτη στο βαθμό τους.

Επειδή όμως δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις είναι αναγκασμένοι να  παραμείνουν 10 και 11 χρόνια στον ίδιο βαθμό.

Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας  και  έχουν συσταθεί επιτροπές στο ΑΕΑ  για να τις εξετάσουν.

Οι ομόφωνες  προτάσεις τους ακόμα περιμένουν να βγουν από τα συρτάρια και να υλοποιηθούν.

Καλούμε την πολιτική και φυσική ηγεσία μας να ασχοληθεί ουσιαστικά με το βαθμολόγιο και την εξέλιξη όλων των αστυνομικών.

Σταματήστε την εξέλιξη μέσω δικαστικών αποφάσεων και φωτογραφικών διατάξεων .

Αν προαχθούν οι επί χρόνια εγκλωβισμένοι Αξιωματικοί εκτός από την ηθική και οικονομική τους ικανοποίηση, θα έχουμε και κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στις Υπηρεσίες.    

Δώστε με τις λύσεις σας όραμα και προοπτική.

Αναμένουμε την υλοποίηση   των υποσχέσεων σας που είναι και δίκαιες και αυτονόητες.

Ο Πρόεδρος

Κανέλλος ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας

Βαγγέλης ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ