Ολοκλήρωση διαδικασιών πρόσληψης επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

ΘΑ ΠΑΤΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ολοκλήρωση διαδικασιών πρόσληψης επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πρόσληψης των εξ’ ιδιωτών επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις προγραμματίζεται να λειτουργήσει Σχολείο εκπαίδευσης Π.Π.Υ. τετράμηνης διάρκειας στις αρχές Μαρτίου, στις εγκαταστάσεις του παραρτήματος της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στα Βίλια Αττικής.