Ορκωμοσία νέων Δοκίμων Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Ορκωμοσία νέων Δοκίμων Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κηφισιά, η ορκωμοσία των νέων Δοκίμων Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Συνολικά παρουσιάστηκαν για φοίτηση, 102 Δόκιμοι Πυροσβέστες και 24 Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί, που εισήχθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων.

O Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Αρχιπύραρχος Εμμανουήλ Δαμουλάκης, προέβη αρχικά στην ορκωμοσία τους και στη συνέχεια τους καλωσόρισε στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, τους ζήτησε να επιδείξουν ζήλο και ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, ώστε αποφοιτώντας να μπορέσουν να εκτελέσουν με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια τα καθήκοντά τους, προάγοντας το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι νέοι Δόκιμοι μετέβησαν στα Κέντρα Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς σε Θήβα και Αυλώνα, προκειμένου να υλοποιήσουν τη βασική στρατιωτική εκπαίδευση, καθώς και εκπαίδευση μηχανοδήγησης, συνολικής διάρκειας δέκα εβδομάδων.

Την Τρίτη 8 Οκτωβρίου με την έναρξη της στρατιωτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων πραγματοποιήθηκε αγιασμός.

Από πλευράς Πυροσβεστικού Σώματος παρέστησαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Θήβας ο Συντονιστής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγος ΠΣ Αναστάσιος Σωτήρχος και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Αρχιπύραρχος Εμμανουήλ Δαμουλάκης, ενώ αντίστοιχα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυλώνος, ο Διοικητής της Σχολής Ανθυποπυραγών Αντιπύραρχος Δημήτριος Καλιανιώτης.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 10 άτομα, πλήθος και εσωτερικός χώρος