Ο Άρειος Πάγος θα απoφανθεί εάν μετατρέπεται η ποινή της κάθειρξης μέχρι 5 έτη σε χρηματική

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Ο Άρειος Πάγος θα απoφανθεί εάν μετατρέπεται η ποινή της κάθειρξης μέχρι 5 έτη σε χρηματική

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου καλείται τελικά να αποφανθεί εάν μετατρέπεται ή όχι η ποινή της κάθειρξης μέχρι  5 έτη σε χρηματική.
          
Προ διμήνου το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με την  υπ΄ αριθμ. 130/2017 απόφασή του είχε αποφανθεί ότι η ποινή της κάθειρξης μέχρι 5 έτη μετατρέπεται σε χρηματική. Τώρα το Ποινικό  Τμήμα με άλλη σύνθεση, έκρινε τον ίδιο μεν, αλλά με πλειοψηφία 3-2. Και σύμφωνα με τον οργανισμό του Αρείου Πάγου στις περιπτώσεις  που οι αποφάσεις των Τμημάτων του λαμβάνονται με διαφορά μιας ψήφου, αναγκαστικά παραπέμπονται στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου για οριστική επίλυση του θέματος.
          
Υπενθυμίζεται ότι η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα, μεταξύ των  άλλων, προβλέπει ότι «η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα πέντε μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν το δικαστήριο με απόφασή του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων».
          
Πάντως, η πλειοψηφία της υπ΄ αριθμ. 723/207 απόφασης που παρέπεμψε το ζήτημα στην Ολομέλεια έκρινε   ότι  στην έννοια της επίμαχης διάταξης του Ποινικού Κώδικα «νοείται τόσο η ποινή φυλακίσεως όσο και η ποινή καθείρξεως» και προσθέτει:
          
«Η ερμηνευτική εκδοχή αυτή συμπορεύεται με το γράμμα του νόμου, όπου προκρίνεται η διατύπωση «περιοριστική της ελευθερίας ποινή", και όχι ο όρος "φυλάκιση", αλλά και με τον σκοπό του νόμου, ο οποίος συνίσταται στην αποσυμφόρηση των φυλακών με πνεύμα σύγχρονης σωφρονιστικής αντίληψης».
          
Ακόμη, συνεχίζουν οι αρεοπαγίτες, «παρόμοιος ήταν και ο σκοπός των νόμων 3727/2008,   3772/2009   και 3811/2009, οι οποίοι προβλέπουν τη δυνατότητα μετατροπής για περιορισμένο χρονικό διάστημα και ποινής καθείρξεως πέντε ετών, συμπεριλαμβάνοντάς την στη φραστική διατύπωση "στερητική της ελευθερίας ποινή" και αναφέροντας ρητά τον όρο "πενταετής κάθειρξη".
          
Σε άλλο σημείο, της δικαστικής απόφασης αναφέρεται  ότι «ως βαρύνον κριτήριο για τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική ποινή δεν τάσσεται ο κακουργηματικός ή πλημμεληματικός χαρακτήρας της πράξης αλλά η φύση και η χρονική διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής, η οποία και σε κακουργήματα, όταν συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις ή άλλοι γενικοί λόγοι μείωσης της ποινής, έχει ως ελάχιστα όρια φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών ή ενός έτους».
          
Οι αρεοπαγίτες καταλήγουν ότι «υπόκειται σε μετατροπή και η ποινή καθείρξεως πέντε ετών, καθώς και η συνολική ποινή καθείρξεως, όταν η ποινή βάση αυτής είναι ποινή καθείρξεως 5 ετών», αλλά τ τελικό λόγο θα τον έχει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

protothema.gr