Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και παράθεση εδεσμάτων στο φουαγιέ του μεγάρου.