Ο Νέος Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας σε 2 βιβλία!

Ο Νέος Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας σε 2 βιβλία!

Ο έγκριτος δικηγόρος Αθηνών Κωνσταντίνος Γώγος μελέτησε ενδελεχώς τόσο τις αλλαγές όσο και την ερμηνεία του Νέου Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Έτσι εξέδωσε δύο βιβλία με τον νέο ΠΚ και τον νέο ΚΠΔ που θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου 2019 (εκδόσεις Kallista Advertising), ώστε να γίνουν «εργαλείο» στα χέρια κάθε Έλληνα νομικού.

Τα βιβλία βρίσκονται στις προθήκες επιλεγμένων βιβλιοπωλείων, ενώ για ηλεκτρονικές παραγγελίες οι ενδιαφερόμενου μπορούν να απευθύνονται στα:

Πηγή: dikastiko.gr