Ο στρατός βράβευσε στρατιωτικό σκύλο για την ιδιαίτερη προσφορά του

Ο στρατός βράβευσε στρατιωτικό σκύλο για την ιδιαίτερη προσφορά του
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ο στρατός βράβευσε στρατιωτικό σκύλο για την ιδιαίτερη προσφορά του

Ο Στρατός Ξηράς, βράβευσε στρατιωτικό σκύλο για τις ιδιαίτερες υπηρεσίες του  Ο στρατός προχώρησε στη βράβευση του πολύ ιδιαίτερου θηλυκού στρατιωτικού σκύλου ο οποίος πέρα από φύλακας είναι μητέρα 43 επίλεκτων στρατιωτικών σκύλων. Ο θηλυκός Βελγικός Ποιμενικός (Mallinois), στο πλαίσιο τελετής αποφοίτησης Σχολείου Εκπαίδευσης Στρατιωτικών Σκύλων, που πραγματοποιήθηκε στο Γ΄ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο (Γ΄ ΚΝΟ) και  βραβεύθηκε για την προσφορά του στο Στρατό Ξηράς, ως πατρογονικός στρατιωτικός σκύλος. Γεννήθηκε το 2009 και εντάχθηκε στη δύναμη των στρατιωτικών σκύλων του Γ΄ ΚΝΟ, ως σκύλος αναπαραγωγής. Η προσφορά του παραπάνω σκύλου στο Στρατό Ξηράς, ως πατρογονικού, είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού απέδωσε 43 επίλεκτους στρατιωτικούς σκύλους, με μεγάλο οικονομικό όφελος για την Υπηρεσία.Αφού ολοκλήρωσε την αναπαραγωγική ζωή, συνεκπαιδεύεται με το νέο συνοδό του, προκειμένου να συνεχίσει με νέα αποστολή ως φύλακας σε Μονάδα.

  onalert.gr