Πανελλήνιες 2016: Οι Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές ανά πεδίο

Πανελλήνιες 2016: Οι Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές ανά πεδίο
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Πανελλήνιες 2016: Οι Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές ανά πεδίο

Η διαδικασία υποβολής Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές ξεκίνησε από τις 11 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 29 Φεβρουαρίου.

Ένα από τα στοιχεία που δηλώνουν οι υποψήφιοι είναι και η τυχόν προτίμησή τους για τις Σχολές των συναρμόδιων Υπουργείων, δηλαδή Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικές, Εμπορικού Ναυτικού. Γι αυτό το λόγο η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων υπενθυμίζει τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις ένταξης των σχολών:

1. Την με αριθμ. Φ.253/85476/Α5 (ΦΕΚ 995 Β΄) Υ.Α. «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία…» που αφορά το Νέο Σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ. Σύμφωνα με την ανωτέρω:

- Στρατιωτικές Σχολές είναι ενταγμένες στο 1ο, 2ο , 3ο και 5ο πεδίο

- Αστυνομικές Σχολές είναι ενταγμένες στο 1ο, 2ο και 5ο πεδίο

- Πυροσβεστικές Σχολές είναι ενταγμένες στο 1ο, 2ο και 5ο πεδίο

- Σχολές Εμπορικού Ναυτικού είναι ενταγμένες στο 2ο και 5ο πεδίο.

Υποψήφιοι με το νέο σύστημα πανελλαδικών των ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με την με αριθ. Φ.151/17557/Α5 (ΦΕΚ 290 Β΄) Υ.Α. «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)… στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων.» που αφορά το Νέο Σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ:

- οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), οι Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και οι Σχολές Αστυφυλάκων είναι ενταγμένες σε όλους τους τομείς των ΕΠΑΛ.

Υποψήφιοι Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Τέλος, η αρμόδια Διεύθυνση υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ δεν μπορούν να δηλώσουν Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές. Επίσης, οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ δεν μπορούν να δηλώσουν ούτε τις Πυροσβεστικές Σχολές.

Πίνακας σχολών ενστόλων σε σε μορφή word

H ενημερωτική εγκύκλιος

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ /για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016 ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

5ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και

Πληροφορική

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ.ΝΟΜ.ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/
για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016 ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής 5ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ.ΝΟΜ.ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

Διαβάστε περισσότερα στο: iPaideia.gr