Πανελλήνιες 2018: Οδηγός συμπλήρωσης αίτησης υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Σ.Μ.Υ.
Πανελλήνιες 2018: Οδηγός συμπλήρωσης αίτησης υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών
Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, για τη βοήθεια των υποψηφίων των στρατιωτικών σχολών στη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεών τους, δημιούργησε έναν Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών.

Για να κατεβάσετε τον οδηγό στον υπολογιστή σας (σε αρχεία μορφής .pps και .pdf), χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους παρακάτω.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η!!!

Οι οδηγίες αυτές αποτελούν βοήθημα και δεν αντικαθιστούν την Προκήρυξη, την οποία πρέπει οι υποψήφιοι να μελετήσουν πριν υποβάλουν τα δικαιολογητικά!

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης 2018 (pps)

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης 2018 (pdf)