Παννελήνιες - Στρατιωτικές Σχολές: Τι πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Παννελήνιες - Στρατιωτικές Σχολές: Τι πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι σε εξέλιξη και η αγωνία όλων των υποψηφίων και εκείνων που επιθυμούν να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές χτυπάει κόκκινο, καθώς η μάχη των παιδιών για την εισαγωγή τους στις ανώτατες σχολές ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ σίγουρα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. 

Με αφορμή τις πανελλήνιες 2018, τον αγώνα αυτό που δίνουν τα παιδιά σήμερα προβάλλονται παρακάτω όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν ήδη πριν την κατάθεση του μηχανογραφικού τους δελτίου τις σχολές στις οποίες επιθυμούν να εισαχθούν και οι παρακάτω πληροφορίες μπορεί να φανούν χρήσιμες. 


Σκοπός

Η αποστολή της Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), που έδρα την έδρα της στο Δήμο Βάρης Αττικής και συγκεκριμένα επί του οδικού άξονα Βάρης - Κορωπίου, είναι να παρέχει στο Στρατό Ξηράς τους Μονίμους Αξιωματικούς των Όπλων και των Σωμάτων με γενική παιδεία, γενική στρατιωτική εκπαίδευση, καλλιέργεια και ανάπτυξη των στρατιωτικών αρχών και της στρατιωτικής αγωγής.

Διάρκεια και Περιεχόμενο Σπουδών

Η ΣΣΕ είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα του κράτους, ισότιμο με τα υπόλοιπα ιδρύματα πανεπιστημιακού επιπέδου και η φοίτηση διαρκεί 4 έτη. Οι Ευέλπιδες από την αρχή των σπουδών τους κατανέμονται σε μια από τις δύο ειδικότητες της Σχολής (Όπλα ή Σώματα), αλλά το πρόγραμμα σπουδών είναι κοινό και για τις δύο ειδικότητες, για τα τρία πρώτα έτη σπουδών. Κατά το τέταρτο έτος σπουδών, η ειδικότητα των Σωμάτων διδάσκεται επιπλέον τέσσερα μαθήματα (Χημεία Τροφίμων, Οργάνωση Επιχειρήσεων Εργοστασίων, Οικονομικά Μαθηματικά-Στατιστική και Εργατικό Δίκαιο). 

Η εκπαίδευση έχει σκοπό να αναπτύξει τις ψυχικές, σωματικές και πνευματικές τους ικανότητες και να τους παράσχει ευρεία στρατιωτική, επιστημονική και τεχνική επιμόρφωση, στοιχεία απαραίτητα για την σταδιοδρομία και την εξέλιξη τους ως μόνιμων στελεχών του στρατού ξηράς. Μετά από τα τέσσερα χρόνια σπουδών, οι Ευέλπιδες αποφοιτούν ονομαζόμενοι Ανθυπολοχαγοί Όπλων και Σωμάτων.

Ειδικότερα οι απόφοιτοι υπό την πτέρυγα των όπλων ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και κατατάσσονται σε ένα από τα έξι όπλα, ήτοι:

ΠΕΖΙΚΟ, ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ, ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ και ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ, με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον Οργανισμό Σχολής.

2. Ομοίως οι απόφοιτοι της πτέρυγας των σωμάτων ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και κατατάσσονται σ' ένα από τα τρία (3) σώματα ήτοι:

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ και ΤΕΧΝΙΚΟΥ.

ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

1. Η εκπαίδευση που παρέχεται στους σπουδαστές χωρίζεται σε τρείς επιμέρους μεγάλες ενότητες:

α) την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση (θετικές και θεωρητικές επιστήμες)
β) τη Στρατιωτική Εκπαίδευση (θεωρητική και εφαρμοσμένη)
γ) τη Σωματική Αγωγή

2. Όλα τα έξοδα φοίτησης βαρύνουν το δημόσιο και επιπλέον κατά τη διάρκεια φοίτησης λαμβάνουν μια μικρή αποζημίωση.

Επαγγελματική Εξέλιξη

Μετά την αποφοίτηση του από τη Σχολή ο Εύελπις ονομάζεται Ανθυπολοχαγός και σταδιοδρομεί ως μόνιμος αξιωματικός του Στρατού, έχοντας υποχρέωση παραμονής στο στράτευμα τουλάχιστον 12 χρόνια. 

Η βαθμολογική εξέλιξη του ως αξιωματικού ακολουθεί την εξής χρονολογική πορεία: 
Ανθυπολοχαγός: 3 έτη 
Υπολοχαγός: 4 έτη 
Λοχαγός: 5 έτη 
Ταγματάρχης: 4 έτη 
Αντισυνταγματάρχης: 5 έτη 
Συνταγματάρχης, Ταξίαρχος, Υποστράτηγος, Αντιστράτηγος και Στρατηγός: Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 


Επίσης, ο Εύελπις έχει δυνατότητα περαιτέρω εκπαίδευσης σε Σχολές του εσωτερικού και του εξωτερικού, προκειμένου να ασκηθεί στη χρήση των όπλων και των συστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας. Εάν το επιθυμεί, μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Η εγγραφή και η φοίτηση ρυθμίζεται σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν για κάθε ίδρυμα. Οι αξιωματικοί υπηρετούν κατά μέσο όρο τρία χρόνια σε κάθε Φρουρά σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, αλλά τους δίνονται και ευκαιρίες για τοποθετήσεις σε θέσεις Πρεσβειών, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, κτλ.

Αναλυτικά η Εκπαίδευση

Η συνολική εκπαίδευση των Ευελπίδων χωρίζεται σε τρεις κύριους τομείς: 
Α. Ακαδημαϊκή εκπαίδευση, 
Β. Εφαρμοσμένη Στρατιωτική εκπαίδευση,
Γ. Σωματική Αγωγή - Αθλητισμός.
Ακαδημαϊκή εκπαίδευση
Α. Μαθήματα Καθαρά Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης 
Α1. Μαθήματα θεωρητικών επιστημών Ξένες Γλώσσες, Ελληνική Φιλολογία, Πολιτική Ιστορία, Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Πολιτικές & Οικονομικές Επιστήμες, Οργάνωση Επιχειρήσεων Εργοστασίων, 
Α2. Μαθήματα θετικών επιστημών Μαθηματικά, Οικονομικά Μαθηματικά-Στατιστική, Φυσική και Χημεία. 
Α3. Μαθήματα Τεχνολογικών επιστημών Μηχανική, Τεχνικές Σχεδιάσεις, Ειδική Μηχανολογία, Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρονική-Πληροφορική.
Β. Μαθήματα Στρατιωτικής Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης 

Πολεμική Τέχνη, Στρατιωτική Ηγεσία, Στρατιωτική Ψυχολογία, Στρατιωτική Γεωγραφία, Στρατιωτική Ιστορία, Τοπογραφία, Στρατ. Ποινικό Δίκαιο, Εκρηκτικές Ύλες - Πυρομαχικά, Δημόσιο Στρατ. Λογιστικό, Βλητική, Χημεία Τροφίμων, Μεταφορές, μόνο για την ειδικότητα των Σωμάτων Εφαρμοσμένη Στρατιωτική εκπαίδευση Οπλομηχανήματα-Βολές Πεζικού, Πορείες, Ατομική Τακτική, Τακτική Μικρών Κλιμακίων, Μέρος Οπλισμού και Μέσων ΤΘ-ΠΒ-ΜΧ-ΔΒ, Ασκήσεις με χρήση Ε/Π-Α/Π Σκαφών, Ναρκοπόλεμος, Γενικοί Κανονισμοί, Μέθοδοι Εκπαιδεύσεως, Υγιεινή-Α' Βοήθειες, Διέλευση Στίβου Μάχης και Στίβου Εμποδίων. Σωματική Αγωγή-Αθλητισμός Γυμναστική, Σκοποβολή, Ξιφασκία, Αυτοάμυνα, Κολύμβηση, Καλαθόσφαιρα, Πετόσφαιρα, Στίβος, Τέννις, Χειρόσφαιρα, Σκάκι, Στρατιωτικό Πένταθλο.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει: Να είναι Έλληνας το γένος, Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ", Να έχει ηλικία από 17 μέχρι 21 ετών, Να έχει ανάστημα πάνω από 1,65 για τους άντρες και πάνω από 1,55 για τις γυναίκες, Να είναι υγιής με άρτια σωματική διάπλαση, Να είναι άγαμος, Να μην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήματα, Να υποστεί επιτυχώς τις προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται από τη Σχολή και περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.
Άλλες Πληροφορίες

Οι Ευέλπιδες, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους διαμένουν στις εγκαταστάσεις της Σχολής. Οι Ευέλπιδες διδάσκονται επίσης χορό και μουσική. Η όλη εκπαίδευση τους συμπληρώνεται με διαλέξεις γενικής μορφώσεως, με διάφορες επισκέψεις μορφωτικού σκοπού και με πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 οι Ευέλπιδες ΙΙΙης τάξεως κατά τη διάρκεια της θερινής εκπαιδεύσεως, εκπαιδεύονται επί εθελοντικής βάσεως στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών και λαμβάνουν το πτυχίο του αλεξιπτωτιστή και οι Ευέλπιδες της ΙΙας τάξεως εκπαιδεύονται στον ανορθόδοξο πόλεμο στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου, λαμβάνοντας το αντίστοιχο πτυχίο.


Eπικοινωνία με τη Σχολή

Τηλέφωνο ενημέρωσης κοινού : 2108904017

Τηλέφωνο τηλεφωνικού κέντρου : 2108904000

Φαξ ΣΣΕ : 2108970232

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : info [ AT ] sse.gr

Μέσα Μεταφοράς

Σύνταγμα: https://goo.gl/maps/nBYYVCkAa8N2
Δουκίσσης Πλακεντίας: https://goo.gl/maps/rqsgjNFy7nH2
Σταθμός Μετρό Ελληνικό: https://goo.gl/maps/CY1LiGWauSU2
Αυτοκίνητο

Έξοδος Αττικής Οδού Κορωπίου: https://goo.gl/maps/jwLvUFopvvz
Ποσειδώνος: https://goo.gl/maps/mG3dvxWL8Yp
 

Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού ΥΕΘΑ Παν/μιου 9Α, 10564 Αθήνα Τηλ.: 210-3220046, 210-3220245 (Στρατού Ξηράς), 210-8970216, -219, -229, 210-8904070, -77 Fax: 210-8970232, 210-322027I 

 ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΠληροφορίες από sse.army.gr, http://www.mathima.gr

onalert.gr