Παράταση Βραχείας άδειας έτους 2019

Παράταση Βραχείας άδειας έτους 2019
Γνωρίζεται ότι, αρκετά μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας  στη Γ.Α.Δ.Θ., και προφανώς ανά την Ελλάδα, έχουν μεγάλο υπόλοιπο βραχείας αδείας έτους 2019. Το γεγονός αυτό οφείλεται, στις για ακόμη μια χρονιά, ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Αστυνομικό προσωπικό, ήτοι : αποσπάσεις προσωπικού για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών, προεκλογική περίοδος (Δημοτικές, περιφερειακές και εθνικές εκλογές), καθώς και σε έκτακτους λόγους που θα προκύψουν το αμέσως επομενο χρονικό διάστημα (μέτρα εορτασμού Πολυτεχνείου, εκδηλώσεις μνήμης Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, εορτές Χριστουγέννων κ.λ.π.).
 
Κατόπιν, των ανωτέρω και επειδή κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη έκδοση διαταγής του Αρχηγείου για παράταση του χρόνου χορήγησης της βραχείας αδείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και να δοθεί ο ανάλογος χρόνος στο προσωπικό για τη λήψη του υπολοίπου της εν λόγω άδειας, καλούμε την Ομοσπονδία μας όπως προβεί και τη τρέχουσα χρονιά στις σχετικές ενέργειες της προς την ηγεσία.-  
Θεσσαλονίκη, 14-11-2019
Ενωτική Μαχητική Αστυνομική Συσπείρωση (Ε.Μ.Α.Σ.)