Παρέμβαση για την καθυστέρηση πρόσληψης επιλαχόντων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης εξ’ ιδιωτών

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ
Παρέμβαση για την καθυστέρηση πρόσληψης επιλαχόντων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης εξ’ ιδιωτών

Σας υπενθυμίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 49822 οικ. Φ. 300.2/17-11-2015 διαταγή του ΑΠΣ έγινε η πρόσκληση παραλαβής δελτίου υγειονομικών εξετάσεων για την διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων – ψυχοτεχνικών και αθλητικών δοκιμασιών για τους υποψήφιους επιλαχόντες Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης παρ.2 άρθρο 15, Ν.3938/2011 (εξ ιδιωτών) και η διαδικασία ολοκληρώθηκε τη  Παρασκευή 04/12/2015. Επίσης με την υπ’ αριθμ. 76054 οικ Φ. 300.2/14-12-2015 διαταγή του ΑΠΣ έγινε η κλήση για ορκωμοσία ογδόντα δύο (82) υποψηφίων ΠΥροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης παρ.3 άρθρο 15, Ν.3938/2011 (εξ’ εποχικών). 

Ενώ η διαδικασία πρόσληψης των επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς  Υποχρέωσης  εξ ιδιωτών καθυστερεί, η διαδικασία για τους εξ’ εποχικών Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ολοκληρώθηκε με την εγγραφή τους στη  δύναμη του Σώματος βάσει της υπ’ αρίθμ. 1306 οικ. Φ.300.9/11/01/2016.  Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τους λόγους της καθυστέρησης και πότε προτίθεστε να ολοκληρώσετε την διαδικασία πρόσληψης των εξ ιδιωτών  επιλαχόντων;

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΛΑΚΟΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΔΑΙΟΣ ΘΩΜΑΣ