Παρέμβαση για τη διαδικασία εκλογής αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων – Αποσπάσεων

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Παρέμβαση για τη διαδικασία εκλογής αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων – Αποσπάσεων

Κύριε Αρχηγέ

Ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων και Αποσπάσεων, παρατηρούνται φαινόμενα τα οποία θέτουν ευθέως θέμα διασφάλισης της αδιάβλητης διαδικασίας των εκλογών.

Συγκεκριμένα, πληροφορηθήκαμε ότι έχει διανεμηθεί εκλογικό υλικό ( ψηφοδέλτια, φάκελοι ) σε υπηρεσίες δικαιοδοσίας της Π.Υ. Ρεθύμνου και με ευθύνη του κάθε προϊσταμένου, το παραπάνω υλικό, να μοιραστεί ανά υπάλληλο για να ψηφίσει!

Στην συνέχεια οι φάκελοι από τις υπηρεσίες, όταν συγκεντρωθούν, θα παραδοθούν στην τοπική εφορευτική επιτροπή από τον εκάστοτε προϊστάμενο!

Η Ε.Α.Κ.Π. προέβη άμεσα σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ρεθύμνης, η οποία διαβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε, να διορθωθούν τα όποια λάθη ή παραλείψεις έγιναν, αλλά και για την διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας.

Κύριε Αρχηγέ

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 33674 οικ. Φ. 109.1 ΦΕΚ Β΄ 1296/16-08-2010 απόφαση Α.Π.Σ., ορίζεται σαφέστατα ο τρόπος, η διαδικασία, και οι προϋποθέσεις εκλογής αιρετών μελών στα υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων – Αποσπάσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα των συναδέλφων να συμμετέχουν απρόσκοπτα και ισότιμα στην εκλογική διαδικασία για τα υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων, ζητάμε από εσάς την άμεση παρέμβασή σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, προκειμένου να διασφαλιστούν τα προαναφερόμενα και κυρίως το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας σε όλες τις υπηρεσίες της χώρας.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Βλάχος Δημήτρης