Παρέμβαση της ΕΝΑ για τα απλήρωτα υπομνήματα που "τακτοποίησε" ο Υπουργός

ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
Παρέμβαση της ΕΝΑ για τα απλήρωτα υπομνήματα που "τακτοποίησε" ο Υπουργός

ΘΕΜΑ: «Όταν γίνονται συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς θα πρέπει οι εκπρόσωποί μας (ΠΟΑΣΥ) να γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα που θα συζητηθούν, ειδάλλως οι συναντήσεις είναι μόνο για επικοινωνιακούς λόγους»

Αφορμή υπήρξε η τελευταία συνάντηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Οικονομικών της ΠΟΑΣΥ με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Τόσκα, προκειμένου να συζητηθούν τα τρέχοντα ζητήματα του Κλάδου μας.
Ανάμεσα στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ήταν και η μεγάλη καθυστέρηση πληρωμής των δαπανών – υπομνημάτων των συναδέλφων. Ο κ. Υπουργός, σχετικά με την ενταλματοποίηση των δαπανών – υπομνημάτων, ανέφερε ότι με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 60 του νόμου 4484/2017 που έλαβε χώρα με δική του μέριμνα, δίνει τη δυνατότητα στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου να προχωρήσει σε άμεσες εκκαθαρίσεις – ενταλματοποιήσεις και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζονται τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που απασχολούνται σε αυτή.
Για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, σημειώνουμε ότι η Νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 60 του ν. 4484/2017 που ανέφερε ο κύριος Υπουργός: α) δεν έχει καμία σχέση με την καθυστέρηση εξόφλησης των υπομνημάτων των συναδέλφων β) ακόμη και για τις δαπάνες η νομοθετική ρύθμιση είναι ελλιπής διότι το μόνο που ξεμπλοκάρει είναι εκείνες οι δαπάνες οι οποίες έχουν απορριφθεί από τον Επίτροπο ή από κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Για τις υπόλοιπες δαπάνες που είχαν πρόβλημα με τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες (οι οποίες είναι και η πλειοψηφία), κι ενώ υπήρχε σχετική διάταξη που έλυνε το θέμα, ο κ. Υπουργός Οικονομικών ακριβώς πριν την ψήφιση της την απέσυρε, λέγοντας ότι θα την επαναφέρει τον Σεπτέμβριο σε άλλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρα, πως θα βοηθήσει η νομοθετική ρύθμιση στο ξεμπλοκάρισμα της εξόφλησης των υπομνημάτων των συναδέλφων όταν σε αυτή δεν υπάρχει κάτι σχετικό με τα υπομνήματα;
Το ανέφεραν αυτό στον κύριο Υπουργό οι εκπρόσωποι της ΠΟΑΣΥ ή δεν γνώριζαν επαρκώς το θέμα και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν η φωτογραφία με τον κύριο Υπουργό εν όψει του εκλογικού συνεδρίου;
Το πρόβλημα έγκειται καθαρά στην δυσλειτουργία της ΓΔΟΕΣ, όσο δεν επιλύονται τα θέματα με την ΓΔΟΕΣ, θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία εδώ και δέκα μήνες από την λειτουργία της, αντί να μειώνονται αυξάνονται συνεχώς.
Τα ελεγμένα υπομνήματα από τους ελεγκτές στοιβάζονται στα γραφεία και περιμένουν την έγκριση του αρμόδιου Τμηματάρχη ώστε να πληρωθούν οι συνάδελφοι που περιμένουν εδώ και δύο χρόνια.
Αναρωτιόμαστε αν όλα αυτά τα αναφέρανε ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, γιατί από την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας συμπεραίνουμε ότι αρκέστηκαν στην απλή αναφορά του ζητήματος (που προφανώς έφτασε στ’ αυτιά τους από παραπονούμενους συναδέλφους) και ικανοποιήθηκαν με τις γενικόλογες διαβεβαιώσεις του Υπουργού για την επίλυση του.
Παραθέτουμε το εν λόγω άρθρο για την ενημέρωση όλων (και πρωτίστως των συνδικαλιστών που μας εκπροσωπούν).

Νόμος 4484/5017 1-8-2017 τεύχος Α΄ 110

Άρθρο 60

1. Η προθεσμία της παρ. 6α του άρθρου 132 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) παρατείνεται από την 1.9.2016 έως και τις 9.9.2017. Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και για τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στις οποίες λειτουργεί οργανική μονάδα αρμό- δια για την κάλυψη αναγκών τους που σχετίζονται με τις ομάδες Κ.Α.Ε. 0800 και 1000. Στην παρ. 6γ του άρθρου 132 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται η φράση «σε βάρος του Κ.Α.Ε. 2739 του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ.07- 410 Ελληνική Αστυνομία» με τη φράση «σε βάρος του Κ.Α.Ε. 2739 των προϋπολογισμών εξόδων των Ειδικών Φορέων 07-410 και 07-593 της Ελληνικής Αστυνομίας». 2. Οι δαπάνες των ειδικών φορέων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος του έτους 2014 μέχρι και 30.6.2017, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί με διαδικασίες όμοιες με δαπάνες που κρίθηκαν, με Πράξεις του Επιτρόπου ή Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πληρωτέες λόγω συγγνωστής πλάνης, δύνανται να εκκαθαρίζονται και να ενταλματοποιούνται σε βάρος των οικείων πιστώσεων των προϋπολογισμών εξόδων των φορέων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης των αντίστοιχων Πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Δύνανται επίσης να εκδίδονται εντάλματα πληρωμής για πραγματοποιηθείσες δαπάνες που απορρίφθηκαν από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες λόγω πραγματοποίησής τους από επιμέρους επιχειρησιακές μονάδες των ειδικών φορέων, εκτός της κεντρικής αναθέτουσας αρχής, εφόσον σε αυτές λειτουργεί μερική ή γενική διαχείριση ή σε κάθε περίπτωση έχουν αρμοδιότητα πραγματοποίησης δαπανών. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις όπου οι κρατήσεις υπέρ τρίτων επιβάρυναν άμεσα το Δημόσιο, εφόσον η επιβάρυνση αυτή προβλέπεται στις οικείες συμβάσεις.

ENA