Παροχές προς το Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων από την Τράπεζα Πειραιώς

ΕΓΓΡΑΦΟ
Παροχές προς το Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων από την Τράπεζα Πειραιώς
1. Σας γνωρίζουμε κατόπιν των σχετικών ότι, στο πλαίσιο του από 23 Ιουν 2015 συμφωνητικού συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς με το ΥΠΕΘΑ, υφίσταται για τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή του η υποχρέωση εκ μέρους της Τράπεζας να παράσχει προς τα ΓΕ αλλά και το προσωπικό και τις οικογένειες των στελεχών των ΕΔ επιπρόσθετες παροχές πλέον, αυτών που αφορούν τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα.

2. Οι παροχές του 2ου έτους, σύμφωνα με (β) σχετικό, αφορούν:...
 
Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό έγγραφο του ΓΕΣ:(eaas.gr)