Παύση χορήγησης δανείων λόγω ένταξης του στο ΕΤΕΑ

Παύση χορήγησης δανείων λόγω ένταξης του στο ΕΤΕΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παύση χορήγησης δανείων λόγω ένταξης του στο ΕΤΕΑ

1. Με την ανωτέρω σχετική, Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α εντάσσεται από 01/09/2015 στο Ε.Τ.Ε.Α και διέπεται από τις καταστατικές και γενικές διατάξεις του νέου Φορέα.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. δεν δύναται πλέον να εγκρίνει νέες αιτήσεις χορήγησης δανείων σε μετόχους του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. Ως εκ τούτου ο Τομέας δεν θα παραλαμβάνει νέες αιτήσεις. Όσες αιτήσεις εκκρεμούν θα επιστραφούν.

3. Δάνεια των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί και οι δανειολήπτες έχουν ειδοποιηθεί μέσω SMS, θα χορηγηθούν κανονικά.

4. Παρακαλούνται οι γραμματείες των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, να μην αποστέλλουν πλέον δικαιολογητικά για χορήγηση δανείων στον Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α και να αναρτήσουν το παρόν στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας τους.

5. Το αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α www.teapasa.gr.

Διαβάστε την ανακοίνωση ΕΔΩ


pasapolice.blogspot.gr, bloko.gr