Περιβολή χειμερινής στολής από αύριο για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Περιβολή χειμερινής στολής από αύριο για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

Υπενθυμίζουμε ότι η περιβολή της χειμερινής στολής θα πραγματοποιηθεί από αύριο Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 και θα παραμείνει έως και την 05-05-2019.