Πιο βλαβερή από τα καυσαέρια η αιθαλομίχλη

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
Πιο βλαβερή από τα καυσαέρια η αιθαλομίχλη

Το συμπέρασμα ότι το τοξικό νέφος της αιθαλομίχλης αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία σε σχέση με τα καυσαέρια των αυτοκινήτων τεκμηριώνει για πρώτη φορά έρευνα επιστημόνων του ΑΠΘ και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Της Μαρίας Τερζούδη

Τα αποτελέσματα της μακρόχρονης έρευνας (ξεκίνησε το 2012 και συνεχίζεται έως σήμερα) υποδεικνύουν σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία: ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα, εξαιτίας της εισπνοής πολυαρωματικών υδρογονανθράκων οι οποίοι περιέχονται στα αιωρούμενα σωματίδια, είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με αυτόν που αποδίδεται στα καυσαέρια των αυτοκινήτων, δεδομένου ότι τα σωματίδια που προέρχονται από καύση βιομάζας περιέχουν υψηλότερη περιεκτικότητα πολυαρωματικών υδρογονανθράκων από εκείνα που εκπέμπονται από άλλες πηγές.
Επιπλέον, μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης δείχνουν ότι η συγκέντρωση σωματιδίων κατά την καύση βιομάζας σε σόμπες και τζάκια είναι υψηλότερες από εκείνες που καταγράφονται από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
«Παλιότερα, ώρες αιχμής θεωρούνταν οι ώρες με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία οχημάτων. Πλέον, παρατηρούμε αύξηση στις τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων και το βράδυ, έως ώρα 12 και 1 π.μ. Έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίον κάποιος εκτίθεται στους ρύπους. Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το πόσο θα εκτεθούμε είναι το πόσο δραστηριοποιούμαστε», αναφέρει ο επιστημονικά υπεύθυνος της έρευνας, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης, εξηγώντας ότι όσο πιο έντονη είναι η σωματική δραστηριότητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση του ανθρώπου στους ρύπους. «Πέρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση», προσθέτει, «έχουμε έκθεση σε ρύπους που οφείλεται σε καύση ξυλείας και σε κλειστούς, εσωτερικούς χώρους. Αν αυτό λοιπόν είναι αναπόφευκτο, πρέπει να γίνεται με όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας ξύλο και όσο πιο ξηρό γίνεται. Πρέπει ο χώρος να αερίζεται, οι εστίες να είναι κλειστές και γενικότερα να γίνεται λελογισμένη χρήση, προσέχοντας ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες, παιδιά και ενήλικες με άσθμα, ηλικιωμένους και παιδιά μικρότερα των δύο ετών». Το τι καίγεται σε τζάκια και σόμπες παίζει σημαντικότατο ρόλο όσον αφορά την επιβάρυνση της υγείας, ενώ ο κίνδυνος καρκινογένεσης αποδίδεται στην περιεκτικότητα των σωματιδίων σε αέρια και συγκεκριμένα σε πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες.

ΜΙΚΡΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΣΙ
Νέο στοιχείο στην παγκόσμια βιβλιογραφία, κατά τον κ. Σαρηγιάννη, αποτελεί το γεγονός ότι η τοξικότητα των σωματιδίων από καύση βιομάζας αποδεικνύεται ότι είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αυτήν που, όσον αφορά τις πόλεις, αποδίδεται στις μεταφορές, την έως τώρα κύρια πηγή εκπομπής σωματιδίων. Η καύση αποδίδει ακόμη πιο μικρά σωματίδια που είναι ευκολότερο να περάσουν στο κυκλοφορικό σύστημα επηρεάζοντας σαφώς την ανθρώπινη υγεία.
Έως πέρσι η αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων ρύπανσης δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί λόγω του ότι δεν υπήρχε σχετικό νομικό πλαίσιο. Από την άνοιξη του 2013 το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει «και είναι άρτιο και αποτελεσματικό», αναφέρει ο κ. Σαρηγιάννης - προφανώς με την προϋπόθεση να εφαρμοστεί. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, με όριο ασφαλείας το 50, οι τιμές αιωρούμενων σωματιδίων φέτος έχουν μειωθεί στο 80 από 120 κατά τον περσινό χειμώνα και ενώ προς το παρόν οι καιρικές συνθήκες είναι παρόμοιες. Ιδιαίτερη σημασία, τέλος, έχει η ενημέρωση του κόσμου, ώστε να μπορεί ο καθένας να πάρει μέτρα προστασίας και να γνωρίζει τους κινδύνους που συνεπάγεται η θέρμανση με χρήση σόμπας ή τζακιού.

Πηγή:makthes.gr