Ποιες Διευθύνσεις ενισχύονται με Αστυφύλακες και πόσοι τοτοθετούνται στην κάθε μία

Ποιες Διευθύνσεις ενισχύονται με Αστυφύλακες και πόσοι τοτοθετούνται στην κάθε μία

Οι τοποθετησεις των νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. εχουν ως εξης:

Διεύθυνση Αθηνών 191,

Διεύθυνση Πειραιά 60,

Διεύθυνση Βορειοανατολικης 138,

Διεύθυνση Νοτιανατολικής 61,

Διεύθυνση Δυτικής 51

Στις υπόλοιπες Διευθήνσεις, όπως η Δ.Α.Ε.Α., οι Υπηρεσίες της Τροχαίας, η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης, το Μεταγωγών κ.λ.π. δεν τοποθεθείται κανένας Αστυφύλακας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:  Απαιτούμε την ενίσχυση της ΓΑΔΘ στις έκτακτες μεταθέσεις