Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να αποσπαστούν οι Αστυνομικοί σε Διπλωματικές Αρχές της Χώρας μας στο εξωτερικό

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να αποσπαστούν οι Αστυνομικοί σε Διπλωματικές Αρχές της Χώρας μας στο εξωτερικό

Με αφορμή την πρόσφατη διαταγή (δείτε εδώ τη σχετική ανάρτηση του Policenet.gr) για αποσπάσεις αστυνομικών σε Διπλωματικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό, δεχθήκαμε ερωτήματα από αρκετούς αναγνώστες του Policenet.gr για τις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι Αστυνομικοί, προκειμένου να μπορούν να επιλεγούν για τις συγκεκριμένες αποσπάσεις.

Πηγές του Policenet.gr μας ενημερώνουν ότι οι υποψήφιοι αστυνομικοί θα πρέπει να είναι φέρουν βαθμό από Αστυφύλακα έως και Ανθυπαστυνόμου και να έχουν τουλάχιστον 5ετή πραγματική υπηρεσία στην Ελληνική Αστυνομία, χωρίς να προσμετρώνται τα έτη φοίτησης στις Αστυνομικές Σχολές και η τυχόν πραγματική υπηρεσία ως Ειδικός Φρουρός ή Συνοριοφύλακας της ΕΛ.ΑΣ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έβαλα κουμπαρά στην υπηρεσία μου, πιστεύω μέχρι την άλλη εβδομάδα θα μου έχουν μπει τα αναδρομικά...»

Επίσης, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν  το 45ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης, δεν πρέπει να έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά για παραπτώματα που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα και έλλειψη συνείδησης υπηρεσιακού καθήκοντος  και δεν πρέπει να εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου για τέτοια παραπτώματα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως εξαίρετοι την τελευταία τριετία και στα επιμέρους ουσιαστικά προσόντα να έχουν βαθμό τουλάχιστον 9 και να έχουν κριθεί στο βαθμό τους, όπου αυτό απαιτείται, ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων.

Θα πρέπει να μην τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και να μην έχουν απουσιάσει από την Υπηρεσία για λόγους υγείας 60 ημέρες συνολικά κατά την τελευταία διετία ή 12 ημέρες συνολικά κατά το τελευταίο εξάμηνο. Να μην έχουν παραπεμφθεί στην Α.Υ.Ε. για δυσίατο νόσημα και να μην διανύουν μακρά αναρρωτική άδεια, μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Επίσης απαιτείται  καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία να αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 ή αντίστοιχο τίτλο  κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 28  του Π.Δ. 50/2001 ή δίπλωμα ξένης γλώσσας  της Β΄βαθμίδας Αγγλικών της Σχολής Μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:  Μυστικός αστυνομικός αποκάλυψε τη δράση δύο μαστροπών


Τέλος οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν κριθεί κατάλληλοι να φέρουν όπλο από την αρμόδια Επιτροπή.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται εκ νέου απόσπαση αστυνομικού στο εξωτερικό, πριν την παρέλευση χρονικού διαστήματος διπλάσιου της διάρκειας της τελευταίας απόσπασης του στο εξωτερικό.