Ποιοι είναι αρμόδιοι για την εκπαίδευση του Αστυνομικού Προσωπικού και πως πρέπει να γίνεται αυτή

Ποιοι είναι αρμόδιοι για την εκπαίδευση του Αστυνομικού Προσωπικού και πως πρέπει να γίνεται αυτή

Σύμφωνα με το Π.Δ. 178/2014 και ειδικότερα βάσει των άρθρων 37 & 38, αρμόδιο για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ολοκλήρου, και ανεξαιρέτως μάλιστα, του προσωπικού της Γ.Α.Δ.Θ. σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους και την εκπλήρωση της αποστολης τους, είναι το Τμήμα Εκπαίδευσης αυτής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για να μπορέσει να γίνει καλύτερη και βέβαια ποιοτικότερη η εκπαίδευση των αστυνομικών πρέπει:

Α) Να δημιουργηθεί ένα Πανελλαδικό Μητρώο Εκπαιδευτών (όλων των Διευθύνσεων Αστυνομίας των νομών της Χώρας), για να μετεκπαιδεύονται και αυτοί σε θέματα του αντικειμένου τους, ώστε να υπάρχει συνεχείς μάθηση και νέες γνώσεις, με σκοπό όχι μόνο την καλύτερη αλλά και την πλέον και όσο το δυνατόν ομοιόμορφη εκπαίδευση των Αστυνομικών.

Β) Η επιλογή των εκπαιδευτών να γίνεται αξιοκρατικά με βάση το βιογραφικό τους (υπηρεσίες-εκπαίδευσεις-εμπειρία κτλ) και όχι με "τηλέφωνο" και με το το γνωστό "σπρώξιμο"..

Γ) Όλοι οι εκπαιδευτές να έχουν πιστοποίηση εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Δ) Να δημιουργηθεί και να δωθεί κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την εκπαίδευση (σκοπευτήρια-χώροι εκπαίδευσης-εκπαιδευτικά υλικά κτλ).

Ε) Να εκπαιδεύονται ξεχωριστά οι Υπηρεσίες, με προτεραιότητα αυτές της πρώτης γραμμής αστυνόμευσης που λειτουργούν ως ομάδες και όχι όλοι μαζί, για να πούμε ότι απλά και μόνο πέρασαν τη βασική εκπαίδευση και να γραφτεί στον προσωπικό φάκελο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Γ.Α.Δ.Θ. τα τελευταία χρόνια αυτό εφαρμόζεται, παρόλα τα εμπόδια που βάζουν "κάποιοι", για δικούς τους παράτυπους και αντιδεοντολογικούς λόγους.

Ελπίζουμε οι αρμόδιοι να μελετήσουν τις προτάσεις και να πράξουν ανάλογα, με γνώμονα πάντα το καλό της Κοινωνίας, του Σώματος και όλων των Αστυνομικών.

Υ.Γ1 "Κάποιοι"... ας είναι λίγο ταπεινοί και σεμνοί απέναντι σε αυτούς που πριν μερικά χρόνια τους μάθαιναν πως να εκπαιδεύουν (σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο) και τους έδωσαν το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Η αλαζονεία γυρίζει πολλές φορές μπούμεραγκ...

Υ.Γ2 "Κάποιοι"... αν δεν γνωρίζουν τη νομοθεσία που αφορά την Αστυνομία, καλύτερα να μη μιλάνε και γράφουν οτιδήποτε τους κατέβει, μόνο και μόνο για να παραγοντίζουν, γιατί έτσι εκτίθενται ανεπανόρθωτα. Ας ασχοληθούν καλύτερα με τη νομοθεσία που ξέρουν, όπως του να συνδυάζουν το συνδικαλιστικό έργο με το έργο των Πολιτιστικών Συλλόγων ή των Μ.Κ.Ο.

Υ.Γ3 Εκπαιδευτή σε κάνει πρώτα η προσωπικότητα και μετά το βιογραφικό σου και όχι το «τηλέφωνο», το αξίωμα, το YouTube ή οι ταινίες του Χόλιγουντ...

Υ.Γ4 Σύμφωνα με το Ν. 3169/2003 άρθρο 5, πρέπει όλοι οι αστυνομικοί, ανεξάρτητου βαθμού και θέσης να περνάνε συντηρητική εκπαίδευση και σύμφωνα με την παράγραφο 5, αν δεν περάσουν ή αν δεν πιστοποιηθεί η ικανότητά τους, πρέπει να τους αφαιρεθεί ο οπλισμός. Ελπίζω η υπηρεσία να δει αν εκπαιδεύονται όλοι οι Αστυνομικοί! Ή πόσο καιρό έχουν κάποιοι δήθεν "ειδικοί" να εκπαιδευτούν...

ΥΓ5. Οι Εκπαιδευτές του Τμήματος Εκπαίδευσης της Γ.Α.Δ.Θ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εκπαιδεύουν, Τελωνειακούς, Πυροσβέστες, Φύλακες Φυλακών, Στρατιωτικούς, υπηρεσίες ασφαλείας Δημοσίων και Ιδιωτικών οργανισμών και ακριβώς για το λόγο αυτό, αυτοί και μόνον αυτοί είναι αρμόδιοι γι' αυτές τις εκπαιδεύσεις.... Όπως μάλιστα πρόσφατα πήγαν και στη σχολή Αστυφυλάκων του Διδυμότειχου για εκπαίδευση των νέων Ειδικών Φρουρών! Γι’ αυτό "κάποιοι" καλύτερα ας μη παραπληροφορούν, γιατί μόνο κακό κάνουν σε όλους τους συναδέλφους.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κ. Ευάγγελος
Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος ΕΚΑ Θεσσαλονίκης

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, νύχτα, υπαίθριες δραστηριότητες και εσωτερικός χώρος