Ποιους συνταξιούχους «καίει» ο νόμος 4387/2016

Ποιους συνταξιούχους «καίει» ο νόμος 4387/2016
Ποιους συνταξιούχους «καίει» ο νόμος 4387/2016

Η πρώτη εγκύκλιος αφορά τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που αλλάζει από την 13/5/2016 (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νόμου) και ποιους περιλαμβάνει αυτό. Ετσι, εκτός από όσους αποχωρούν μετά τη θέση σε ισχύ του νέου νόμου, ο νέος τρόπος υπολογισμού περιλαμβάνει και όλους εκείνους τους δημοσίους υπαλλήλους που αποχώρησαν πριν από την ημερομηνία αυτή όμως η καταβολή της σύνταξής τους τοποθετείται μετά την ψήφιση.

Πρόκειται για τις λεγόμενες συντάξεις με αναστολή. Οι υπάλληλοι είχαν υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις παραίτησης πριν από την ψήφιση του νόμου αλλά η σύνταξη θα καταβαλλόταν με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας αρκετά αργότερα. Σε αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν με την εν λόγω εγκύκλιο ακόμη και περιπτώσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί σχετική συνταξιοδοτική πράξη, η οποία πλέον θα επαναϋπολογιστεί με τις διατάξεις του νέου νόμου.

 

Αλλη μια εφαρμοζόμενη αλλαγή αφορά τους διπλοσυνταξιούχους του Δημοσίου (συντάξεις γήρατος) των οποίων οι συντάξεις θα ενοποιηθούν σε μία σύνταξη που δεν θα ξεπερνά τα 2.000€ μεικτά ανεξαρτήτως των ποσών που λαμβάνουν σήμερα από τις συνταξιοδοτικές παροχές. Τέλος, με την εν λόγω εγκύκλιο γίνεται ενημέρωση για την εφαρμογή των νέων διατάξεων για τις προσωρινές που προβλέπουν ότι η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 768€ ενώ δεν θα χορηγείται στις περιπτώσεις που απαιτείται για τη θεμελίωση να έχουν εξαγοραστεί πλασματικοί χρόνοι και δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική πράξη. Αυτό πιθανότατα να δημιουργήσει προβλήματα, καθώς το σύνολο των υποψήφιων συνταξιούχων του Δημοσίου χρειάζεται για θεμελίωση πλασματικούς χρόνους ενώ μέχρι σήμερα οι εν λόγω εξαγορές συνέπιπταν με την έκδοση της συνταξιοδοτική πράξης.

 

www.ethnos.gr