Ποιο αίτημα κατατέθηκε στην Π.Ο.ΑΞ.Ι.Α. για τους Ανθυπαστυνόμους και τους Αξιωματικούς του Ν. 3686/2008

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Ποιο αίτημα κατατέθηκε στην Π.Ο.ΑΞ.Ι.Α. για τους Ανθυπαστυνόμους και τους Αξιωματικούς του Ν. 3686/2008