Προαγωγές Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. - Δείτε στο Policenet.gr ποια στελέχη προάγονται

Προαγωγές Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. - Δείτε στο Policenet.gr ποια στελέχη προάγονται

Η απόφαση που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περιλαμβάνει προαγωγές Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ..

Το Policenet.gr συγχαίρει τα στελέχη που προήχθησαν και τους εύχεται καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία τους.

 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 21 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του π.δ. 24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη:

Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 περίπτ. β’, 38 παρ. 1, 40 παρ. 1 του π.δ. 24/1997, στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, κατ’ εκλογή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνόμοι Α’ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

1. Μάρκος Κωνσταντίνος του Γεωργίου

2. Λαγοθεόδωρος Θεοχάρης του Νικολάου

3. Λευθεριώτης Στέφανος του Μιχαήλ

4. Δέδες Παναγιώτης του Αλεξάνδρου

5. Χρυσανθακοπούλου Μαρία του Δημητρίου

6. Κατσιρούμπας Αθανάσιος του Δημητρίου

7.  Σκούφης Αθανάσιος του Ευαγγέλου

8.  Τσώνης Χρήστος του Ηλία

9.  Σερκετζής Νικόλαος του Αναστασίου

10.  Διονυσόπουλος Δημήτριος του Δημητρίου

11.  Μπιτάκος Κωνσταντίνος του Βασιλείου

12.  Αποστολόπουλος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

13.  Παπαγεωργίου Δημήτριος του Λεωνίδα

14.  Τσουμάνης Ιωάννης του Αλέξανδρου

15.  Καλονόμος Παναγιώτης του Εμμανουήλ

16.  Αντάρας Παύλος του Φωτίου

17.  Ροδόπουλος Βασίλειος του Κωνσταντίνου

18.  Βλαχογιάννης Βασίλειος του Γεωργίου

19. Μπράχος Σπυρίδων του Παναγιώτη

20.  Τέλωνας Αλέξανδρος του Νικολάου

21.  Αρχοντή Μαρκέλλα του Θωμά

22. Χατζηκαλλινικίδης Μιχαήλ του Δημητρίου

23.  Οικονόμου Ανδρέας του Αθανασίου

24.  Καρρά Παναγιώτα του Δημητρίου

Β. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 περίπτ. β’, 32 παρ. 3, 38 παρ. 1, 40 παρ. 1, 41 παρ. 3 και 42 παρ. 2 του π.δ. 24/1997, ο Αστυνόμος Α’ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Μπαμπαΐτης Ιωάννης του Γεωργίου, κατόπιν άρσης του κωλύματος συνεπεία του οποίου παρελείφθη των τακτικών κρίσεων έτους 2017, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτ. β’ του ως άνω προεδρικού διατάγματος, στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή κατ’ αρχαιότητα, αναδρομικά από 25-1-2017, χρονολογία προαγωγής στο βαθμό αυτό του νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του, Γεωργιάδη Παναγιώτη του Παύλου, προ του οποίου και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γ. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 περίπτ. β’, 38 παρ. 2, 40 παρ. 1 και 42 παρ. 2 του π.δ. 24/1997, ο Αστυνόμος Α’ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Κομποχόλης Απόστολος του Δημητρίου, κατόπιν άρσης του κωλύματος συνεπεία του οποίου ανεβλήθη η κρίση του για το έτος 2019, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 5 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή κατ’ εκλογή, αναδρομικά από 22-2-2019, χρονολογία προαγωγής στο βαθμό αυτό του νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του, Μιχαλόπουλου Φωτίου του Παναγιώτη , προ του οποίου και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δ. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 περίπτ. β’, 38 παρ. 2, 40 παρ. 1, 41 παρ. 3 και 42 παρ. 2 του π.δ. 24/1997, ο Αστυνόμος Α’ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου , κατόπιν άρσης του κωλύματος συνεπεία του οποίου ανεβλήθη η κρίση του για το έτος 2019, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 5 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή κατ’ αρχαιότητα, αναδρομικά από 22-2-2019, χρονολογία προαγωγής στο βαθμό αυτό του νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του, Καραγιοβάννη Αντωνίου του Αχιλλέα , προ του οποίου και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ε. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 περίπτ. β’, 38 παρ. 2, 40 παρ. 1 και 6 του π.δ. 24/1997, στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, κατ’ εκλογή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνόμοι Α’ του ν.δ. 649/1970 της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

1.  Βαρσαμάς Σπυρίδων του Αναργύρου

2.  Αθανασούλιας Ιωάννης του Παναγιώτη

3.  Μοντανίνο Μαριάννα του Ιωσήφ

ΣΤ. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54 και 55 του π.δ. 24/1997, σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 29 παρ. 1 περίπτ. α’, 38 παρ. 1, 40 παρ. 1 και 42 παρ. 2 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, ο Υπαστυνόμος Β’ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Γαργερός Δημήτριος του Κωνσταντίνου, κατόπιν επανάκρισής του από το δευτεροβάθμιο συμβούλιο κρίσεων, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’, αναδρομικά από 23-6-2019, χρονολογία προαγωγής στο βαθμό αυτό του νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του, Τσάμη Φωτίου του Ευγενίου (ΑΓΜΣ.287165), προ του οποίου και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ζ. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 του π.δ.24/1997, σε συνδυασμό μ’ αυτές του άρθρου 43 παρ. 4 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή από 10-11-2019, προτεραία του θανάτου του, ο Αστυνόμος Α’ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Ορφανός Γεώργιος του Αντωνίου, που γεννήθηκε το έτος 1978 στο Σαρλερουά Βελγίου, ο οποίος κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του.

Υπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ο Υφυπουργος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ