"Προγραμματισμός κανονικών αδειών - Επειδή οι καλοί λογαριασμοί, κάνουν τους καλούς τους φίλους..."

"Προγραμματισμός κανονικών αδειών - Επειδή οι καλοί λογαριασμοί, κάνουν τους καλούς τους φίλους..."

Επειδή οι καλοί λογαριασμοί, κάνουν τους καλούς τους φίλους...

Προγραμματισμός κανονικών αδειών (Π.Δ 27/1986)

ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡ. ε

" Γι' αυτούς που ζητούν την κανονική τους άδεια, τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, προγραμματίζεται υποχρεωτικά ένα 20ήμερο, με το οποίο λαμβάνονται και οι ημέρες πορείας, εφόσον ζητηθούν, σε μία από τις εξής περιόδους: 15/6-8/7, 9/7-1/8, 2/8-25/8, 26/8-18/9. Το υπόλοιπο της κανονικής άδειας προγραμματίζεται σε χρόνο, που δεν συμπίπτει με τις προηγούμενες δ' περιόδους. Αν όμως οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν μπορεί να χορηγηθεί ολόκληρη η κανονική άδεια κατά το από 15/6-18/9 χρονικό διάστημα."

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΥΤΟ ΜΟΝΟ!!!!

ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γραμματέας ΔΣ ΠΟΑΣΥ