Προκήρυξη θέσεων για τον διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αστυφυλάκων Ρεθύμνου

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018
Προκήρυξη θέσεων για τον διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αστυφυλάκων Ρεθύμνου

Προκήρυξη θέσεων για τον διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας-Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Δείτε εδώ την περιληψη της προκήρυξης.