Προκήρυξη του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού

Προκήρυξη του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού

Εκδόθηκε η προκήρυξη του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση 2ης εκπαιδευτικής περιόδου (Γ΄ εξάμηνο) εκπαιδευτικής σειράς 2018-2019.

Δείτε την προκήρυξη, την περίληψη αυτής, την αίτηση και τα λοιπά έντυπα εδώ.