Προκήρυξη 18 θέσεων αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας, Λιμενικού και πολιτικών υπαλλήλων για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Άμυνας

Προκήρυξη 18 θέσεων αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας, Λιμενικού και πολιτικών υπαλλήλων για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Άμυνας

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 14:29:40 μ.μ.) η προκήρυξη 18 θέσεων  αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, και πολιτικών υπαλλήλων για φοίτηση στη σχολή Εθνικής 'Αμυνας για το ακαδημαικό έτος 2021-22.

Τα στοιχεία των επιθυμούντων για φοίτηση στη ΣΕΘΑ θα πρέπει να υποβληθούν στο  ΓΕΕΘΑ/Β, 2έως  τις 24 Απριλίου 2021,  αφού έχει προηγηθεί η επιλογή τους σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία των αρμόδιω νφορέων (μεμονωμένες αιτήσεις ή εκπρόθεσμες δεν θα ληφθούν υπόψη), αναφέρεται στην προκήρυξη.