Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στην Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στην Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, και καλούν αυτούς/-ες που επιθυμούν να διδάξουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2017 - 2018 όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Δείτε εδώ την περιληψη της προκήρυξης.