Προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη 1.300 ιδιωτών ως Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης

Προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη 1.300 ιδιωτών ως Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης

Προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)