Προτάσεις για βελτιώσεις στα Προεδρικά Διατάγματα προς το Αρχηγείο

ΚΑΙΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Προτάσεις για βελτιώσεις στα Προεδρικά Διατάγματα προς το Αρχηγείο

Το κείμενο που ακολουθεί αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα   του συνδυασμού στην ΠΟΑΣΥ Ενωμένοι Αστυνομικοί (ΕΝΑ)

Κινούμενοι πάντα με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των συναδέλφων, παρουσιάζουμε τις προτάσεις που υποβάλλαμε στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι προτάσεις μας αυτές διαβιβάστηκαν μέσω της Ομοσπονδίας μας, η οποία ζήτησε συμπληρωματικά και τη δική μας συμβολή, στις επικείμενες αλλαγές στους κανονισμούς και στα Προεδρικά Διατάγματα που δρομολογεί η ηγεσία μας, με σκοπό τη καλύτερη λειτουργία του Σώματος.

Προσπαθήσαμε να αφουγκραστούμε τις δυσλειτουργίες που δημιουργούνται από διάφορες διατάξεις που διέπουν το Σώμα μας και πράξαμε αναλόγως, εστιαζόμενοι σε θέματα που απασχολούν περισσότερο το Αστυνομικό προσωπικό.

 

  1. Προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις αλλαγές στα κριτήρια δήλωσης τόπου συμφερόντων, με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να μη μπορούν να κατοχυρώσουν τόπο συμφερόντων:

Προτείνουμε όπως να προστεθεί στη περίπτωση [δ] της παραγράφου [1] του Άρθρου 1 του Π.Δ. 75/2016, η ακόλουθη φράση, «Του τόπου πολιτογράφησης ή εγγραφής στα δημοτολόγια του ιδίου ή της συζύγου του ή του πλησιέστερου προς αυτόν τόπο της αυτής περιοχής μετάθεσης».

  1. Προβλήματα που δημιουργούνται στις μάχιμες Υπηρεσίες κατά την τοποθέτηση των νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων:

Προτείνουμε όπως την αλλαγή του Άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2016 ως εξής, «Οι προαγόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2006 (Α’ 86) στο βαθμό του Αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων τοποθετούνται-μετατίθενται υποχρεωτικά και δε μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο για ένα (1) τουλάχιστον έτος σε Αστυνομικά Τμήματα, Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήματα Ασφαλείας, Τμήματα Τροχαίας, Υποδιευθύνσεις & Τμήματα Μεταγωγών-Δικαστηρίων, καθώς και στις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης και Αστυνομικών Επιχειρήσεων πλην των επιτελείων αυτών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3. Οι προαναφερόμενοι παραμένουν στις Υπηρεσίες τους μέχρι την περίοδο των τακτικών μεταθέσεων, οπότε μπορούν να μετατεθούν κατόπιν επιθυμίας τους»

  1. Προβλήματα που δημιουργούνται από τον απαρχαιωμένο σύστημα που διέπει κυρίως τις εσωτερικές μεταθέσεις εντός των Γενικών ή Διευθύνσεων Αστυνομίας, από την αναξιοκρατία και τη μη εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικού Δικαίου από τη Διοίκηση, εστιαζόμενοι κυρίως στο να αναγκάσουμε τη τελευταία να δικαιολογεί τις πράξεις τις, ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι να προσφεύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια αιτούμενοι την ακύρωσή αυτών που δεν διατάχθηκαν σύμφωνα με όσα προβλέπονται.

Προτείνουμε την απαραίτητη τροποποίηση του Π.Δ. 75/2016 & 100/2003, ώστε για κάθε μια μετάθεση η οποία διατάσσεται από τη Διοίκηση με υπηρεσιακά κριτήρια και χωρίς επιθυμία του ενδιαφερομένου, να αποτελεί επίσημη διοικητική πράξη με την απαραίτητη αιτιολογία που οφείλει η Διοίκηση, σύμφωνα με τους κανόνες του Διοικητικού Δικαίου, στην οποία να αναφέρονται τα Υπηρεσιακά κριτήρια επακριβώς.

  1. Αφουγκραζόμενοι τη δύσκολη οικονομικά κατάσταση των Αστυνομικών Υπαλλήλων και εστιαζόμενοι στην αντιμετώπισή της κρίσης, εφόσον θεωρούμε δεδομένο ότι οι Αστυνομικοί δεν αμείβονται ανάλογα με το έργο που επιτελούν και τις συνθήκες εργασίας στις οποίες εργάζονται, πιστεύουμε ότι η πολιτεία οφείλει να τους δώσει τη διέξοδο της δεύτερης εργασίας, αλλά και τη χρησιμοποίησή των ειδικών-ιδιαίτερων γνώσεων που κατέχουν στο αντικείμενό τους από τον ιδιωτικό τομέα.

Προτείνουμε την αλλαγή του άρθρου 538/1989, ώστε να προβλέπεται η νόμιμη άσκηση έμμισθου επαγγέλματος παράλληλα με αυτό του Αστυνομικού, αλλά και τη συμμετοχή επ’ αμοιβής εν ενεργεία Αστυνομικών ως μέλη ή σύμβουλοι Ασφαλείας σε Διοικητικά Συμβούλια Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών, Ανώνυμων εταιρειών, ΔΕΚΟ και Δημοσιών Οργανισμών.

  1. Απαιτούμε την ίδια αντιμετώπιση που ισχύει και στα ένοπλα Σώματα για τους γονείς Αστυνομικούς που τα τέκνα τους συμμετέχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Προτείνουμε όπως προβλεφθεί η λήψη έκτακτης κανονικής άδειας απουσίας, πέραν της ήδη προβλεπόμενης για τους Αστυνομικούς που τα τέκνα τους συμμετέχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, για όσο διάστημα διαρκούν αυτές, όπως με διαταγή Υφυπουργού εφαρμόζεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αντίστοιχα.

  1. Από την ίδρυσή μας ως Σώμα και στα πλαίσια που επιτάσσει το Σύνταγμα της Ελλάδος, ο θεσμός της οικογένειας προστατεύεται, πόσο μάλλον ο θεσμός των μονογονεικών οικογενειών.

Προτείνουμε τη πρόβλεψη συγκεκριμένου ωραρίου για Αστυνομικούς[πατέρες-μητέρες] μονογονεικών οικογενειών, ανεξαρτήτως αν η κατάσταση αυτή στην οποία και έχουν περιέλθει οφείλεται σε χηρεία ή διαζύγιο ή άλλο λόγο.

  1. Βελτίωση των όρων για τη λήψη της αιμοδοτικής άδειας, ώστε να μην επηρεάζει τη λειτουργία της Υπηρεσίας, αλλά και να μην αποτελεί πρόβλημα στο προσωπικό που είναι εθελοντές αιμοδότες.

Προτείνουμε τη τροποποίηση της λήψης της αιμοδοτικής άδειας, ώστε για  διευκόλυνση τόσο της Υπηρεσίας, αλλά και του αιμοδότη Αστυνομικού, να γίνεται εντός 30 ημερών από την ημέρα που έλαβε χώρα η αιμοδοσία.

ΕΝ.Α.

«πρώτα ο Συνάδελφος!»