Πρόβλημα με τις Επικουρικές Απριλίου

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΑΠΑΣΑ
Πρόβλημα με τις Επικουρικές Απριλίου

Αξιότιμοι Κύριοι,

      Σε συνέχεια του από 10/03/2015 Υπομνήματος που καταθέσαμε από κοινού οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.-Ε.Α.Π.Σ.-Π.Ο.ΑΣ.Υ.-Π.Ο.ΑΞΙ.Α.-Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.-Π.Ε.Α.Λ.Σ.,) και κατόπιν επικοινωνίας μας με Υπηρεσιακούς παράγοντες του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., μας ενημέρωσαν ότι την δεδομένη χρονική στιγμή, αν και έχει εισαχθεί προς ψήφιση νομοθετική διάταξη (άρθρο31), σύμφωνα με την οποία παρατείνεται έως 30-6-2015 η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 119 του Ν. 4316/2014 (Α 270) προθεσμία υποχρεωτικής ένταξης των τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.,  «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης κ.λ.π.», ο Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. σύμφωνα με τον Νόμο εντάσσεται στο Ε.Τ.Ε.Α. με αποτέλεσμα εάν δεν ψηφιστεί μέχρι 24/03/2015 το αργότερο,οι Εκκαθαριστές – Λογιστές του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. δεν δύνανται να χορηγήσουν Επικουρικές Συντάξεις διότι δεν νομιμοποιούνται να μεταφέρουν χρήματα με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα καταβολής των Επικουρικών Συντάξεων του  μηνός Απριλίου.

     Μας επισήμαναν ιδιαίτερα επίσης ότι το θέμα είναι καθαρά νομικό και όχι θέμα ρευστότητας καθόσον την δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα στα Ταμεία.  

     Το μόνο που κάνει η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε στις 03/03/2015 στη Βουλή των Ελλήνων είναι να παρατείνει την αβεβαιότητα και την εύρυθμη λειτουργία των Ταμείων μας. 

     Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την άμεση προώθηση των διαδικασιών για την πλήρη κατάργηση των διαλαμβανομένων στο επίμαχο άρθρο 220 του Ν.4281/2014 καθώς και την υπογραφή σχετικής νομοθετικής ρύθμισης μέχρι 24/03/2015 για τα Ταμεία μας, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τα ως άνω προβλήματα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                   ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

poeyps.gr