Πρόσκληση επιτυχόντων-εισακτέων στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Πρόσκληση επιτυχόντων-εισακτέων στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

 

Την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου, στις 8:00, καλούνται να παρουσιαστούν στην αεροπορική βάση Δεκελείας, στο Τατόι Αττικής, για κατάταξη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) οι επιτυχόντες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΑ, οι καλούμενοι για κατάταξη στη Σχολή πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στην Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών, καθώς και στο ενημερωτικό φυλλάδιο οδηγιών:

 

- Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κατάταξης

- Βιογραφικό Σημείωμα

- Υπεύθυνη Δήλωση Ελλειπόντων Δικαιολογητικών

- Υπεύθυνη Δήλωση Κατοχής Διαβατηρίου

- Υπεύθυνη Δήλωση Φοίτησης σε ΑΕΙ-ΤΕΙ