Πρόταση για άμεση διασφάλιση των Ημερήσιων Αναπαύσεων

ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Πρόταση για άμεση διασφάλιση των Ημερήσιων Αναπαύσεων

Στην Ελληνική Αστυνομία παρά τους νόμους και τα Π.Δ. που ψηφίζονται υπέρ του προσωπικού δεν αλλάζει ποτέ και τίποτα αφού μεγάλος αριθμός αξιωματικών τα παραβιάζει χωρίς να ελέγχεται ποτέ και από κανέναν.

Σύνηθες φαινόμενο αποτελεί η ανάκληση προγραμματισμένων ημερήσιων αναπαύσεων παρά την έκδοση εβδομαδιαίας υπηρεσίας, τις περισσότερες φορές χωρίς να 
συντρέχει καμία έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη.

Στην προκειμένη περίπτωση και λόγω της πίεσης που ασκείται σε πολλούς διοικητές από την ανωτέρα διοίκηση, υποκύπτουν και ανακαλούν παρανόμως τις Ημερήσιες Αναπαύσεις.

Προτείνουμε λοιπόν, ο εκάστοτε γραμματέας ή Διοικητής να εκδίδει και να περνάει την εβδομαδιαία υπηρεσία στο POL την Παρασκευή έως την 14.00 και να υπάρχει εφαρμογή που δεν θα επιδέχεται αλλαγές όσον αφορά τις ημερήσιες αναπαύσεις

Έτσι, δεν θα μπορεί κανένας Διοικητής-Διευθυντής να ανακαλέσει την ημερήσια ανάπαυση του προσωπικού απλά με μία προφορική εντολή μέσω τηλεφώνου σε κάποιον Διοικητή, χωρίς να υπάρχει το απαραίτητο έγγραφο που να πιστοποιεί έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες.

Με αυτόν τον τρόπο θα κατορθώσουμε να υπάρξει εξορθολογισμός των αστυνομικών μέτρων και να μην οδηγούμαστε σε κατασπατάληση δυνάμεων γεγονός που αποτελεί μάστιγα της ΕΛ.ΑΣ.


Δυστυχώς στην ΕΛ.ΑΣ. του 2016 καλούμαστε να ασχολούμαστε με τα αυτονόητα και να προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε με οποιονδήποτε τρόπο ένα επαγγελματικό περιβάλλον για το προσωπικό, αφού μεγάλη μερίδα Αξιωματικών ξεχνάει ότι έχει να κάνει με ανθρώπους με οικογένειες και όχι με "πιόνια"

Μιλάμε για μία ανέξοδη και άμεσα υλοποιήσιμη πρόταση η οποία θα λύσει πολλά  προβλήματα και θα εξασφαλίζει στο προσωπικό την Ημερήσια Ανάπαυση του.

Α.Σ.Π.Α.Θεσσαλονίκης

aspapolice.gr