Πρόταση μελών Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό Ε.Δ & Σ.Α

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Πρόταση μελών Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό Ε.Δ & Σ.Α

 

Όπως έχει γίνει γνωστό στην πρόσφατη συνάντηση του προεδρείου της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας Δρίτσα Θεόδωρο, αλλά και με την από 02-02-2015 ΑΠ:25 επιστολή της προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, επανέφερε τις προτάσεις μας για τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., έτσι όπως είχαν συνδιαμορφωθεί μετά από παρεμβάσεις μας ως μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., στα αρμόδια όργανα.
 
Είναι κοινή πεποίθηση ότι διανύσαμε μία εποχή όπου οι αρνητικές εξελίξεις αποτέλεσαν δεδομένο. 
 
Το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό μέλλον των συναδέλφων δεν σταματά την 31-12-2014, ημερομηνία όσων έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 24,5 έτη. 
 
Ως συνδικαλιστικός φορέας οφείλουμε να καταδείξουμε και να εργασθούμε με σκοπό να ακυρωθούν οι αρνητικές επιλογές προηγούμενων κυβερνήσεων για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό των στελεχών των Ε.Δ και Σ.Α. είναι αυτό που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τον συντελεστή επιτυχίας ή αποτυχίας των αγώνων του συνδικαλιστικού μας κινήματος και για την επίτευξη του στόχου αυτού οφείλουμε να συνταχθούμε και να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις.
 
Η στάση και οι προτάσεις μας θα πρέπει να διαμορφώνονται λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. δεν έλαβε υπόψη του τα νέα δεδομένα έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν με τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. 
 
Συνεπώς ζητάμε την επανατοποθέτηση της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. αναφορικά με το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό (απόρροια των μνημονίων), των στελεχών Ε.Δ. και Σ.Α. ως εξής:
 
Ακύρωση των ασφαλιστικών διατάξεων του ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» που αφορούν τα στελέχη των Ε.Δ. & Σ.Α.
 
Με τις διατάξεις του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου (ν. 3865/2010 ΦΕΚ 120Α’) στο πλαίσιο των εφαρμοστικών νόμων των μνημονίων, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη συνταξιοδοτική νομοθεσία που διέπει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, θεσπίζοντας νέες ρυθμίσεις με αύξηση ετών υπηρεσίας για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά καθώς και διάφορα άλλα θέματα. 
 
Με τις παραπάνω διατάξεις αυξήθηκαν σταδιακά τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού μας δικαιώματος, ενώ όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.
 
Είναι σαφές ότι ο ανωτέρω νόμος αδίκησε κατάφορα τους ασφαλισμένους από το 1990 και μετά οι οποίοι θα κληθούν να υπηρετήσουν 15 χρόνια περισσότερο σε σχέση με τους ασφαλισμένους προ 1990, διαχωρίζοντάς τους παντελώς από το καθεστώς των «παλαιών ασφαλισμένων».
 
Πέραν των παραπάνω, η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για  μια σειρά από προσθήκες που απαιτούνται και με τις οποίες θα ρυθμίζονται:
 
1. Η επέκταση για το σύνολο των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών των Ε.Δ και Σ.Α. της πλασματικής 5ετίας (μάχιμη 5ετία).
 
2. Η καταβολή της σύνταξης σε στρατιωτικούς, άντρες και γυναίκες, που έχουν ανάπηρο παιδί ή ανάπηρο σύζυγο, με τη συμπλήρωση των 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και του 50ου έτους της ηλικίας.
 
3. Η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 5 έτη, που προβλέπεται από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, με καταβολή των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών.
 
4. Την υπαγωγή των πληρωμάτων των Π.Λ.Σ. στις συνταξιοδοτικές διατάξεις των Ειδικών Δυνάμεων και Μονάδων (διπλά χρόνια). 
 
5. Την πρόβλεψη στο δικαίωμα συνταξιοδότησης των ανδρών και γυναικών με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά και οι οποίοι συμπληρώνουν 20ετή υπηρεσία μετά το 2014. Σημειώνουμε ότι με την εφαρμογή του ν.3865/2010 το εν λόγω δικαίωμα καταργήθηκε, για όσους συμπληρώνουν 20ετή υπηρεσία μετά το 2014, με συνέπεια οι άνδρες και οι γυναίκες με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος να έχουν την ίδια συνταξιοδοτική μεταχείριση με τους λοιπούς στρατιωτικούς.
 
6. Την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου τέκνων όπως συμβαίνει και στο υπόλοιπο δημόσιο.
 
7. Την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου φοίτησης σε ΑΕΝ. Πιο συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί διαφορετική αντιμετώπιση από την αρμόδια Διεύθυνση του ΓΛΚ ως προς την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης σε αυτές (άλλοτε αναγνωρίζεται ο χρόνος φοίτησης ως συντάξιμος και άλλοτε όχι).
 
8. Την αναγνώριση του χρόνου απόκτησης πτυχίου μεταπτυχιακής ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου.
 
9. Η απόδοση στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που είχαν θητεία ως οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης πριν την κατάταξή τους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβάλλει για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΜ, ενώ παράλληλα είχαν καταβάλλει για την ίδια αιτία ασφαλιστικές εισφορές και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία.
 
10. Το ασφαλιστικό καθεστώς στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία πριν την κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί στον Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. είτε στον Τ.Σ.Α.Υ.
 
 
Με την πεποίθηση ότι η πρότασή μας θα υιοθετηθεί από τα συλλογικά όργανα της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
 
Τα μέλη του Δ.Σ.                              Πειραιάς 20/02/2015
 
1. ΑΓΓΕΛΗΣ Ευάγγελος
 
2. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος
 
3. ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος
 
4. ΚΥΡΑΝΗΣ Κωνσταντίνος
 
5. ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος
 
6. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος
 
7. ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης
 
limenikos.gr