Πρόταση της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής για παράταση της κανονικής άδειας

Πρόταση της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής για παράταση της κανονικής άδειας

Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής

Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΣ

Π.Ο.ΑΞΙ.Α

ΘΕΜΑ: «Παράταση χορήγησης υπολοίπου κανονικής άδειας του 2019»

ΣΧΕΤ: Π.Δ. 27/86 «Άδειες Αστυνομικού Προσωπικού»

                                              ΕΠΕΙΔΗ  

​1. Σύμφωνα με το άρθρο 2§§1,4 του ανωτέρω σχετικού Π.Δ. η κανονική άδεια απουσίας που δικαιούται το αστυνομικό προσωπικό κάθε ημερολογιακό έτος είναι τριάντα (30) ημέρες με πλήρεις αποδοχές.Αν για οποιαδήποτε λόγο η παραπάνω άδεια δε χορηγηθεί στον αστυνομικό μέσα στο ημερολογιακό έτος, χορηγείται αυτή υποχρεωτικά και αν ακόμη δεν τη ζητήσει ο ίδιος, το επόμενο έτος και μέχρι τέλος Μαρτίου, χρονολογία που πρέπει να έχει διανυθεί.

​2. Την  7η Ιουλίου 2019 διεξήχθησαν οι βουλευτικές εκλογές και  σύμφωνα με το άρθρο 12 του  Π.Δ. 27/86 «Άδειες Αστυνομικού Προσωπικού» και την εκλογική νομοθεσία δεν χορηγήθηκε  κανονική άδεια απουσίας στους αστυνομικούς  ή ανακλήθηκε σε όσους αστυνομικούς είχαν κάνει την εναρξή της, για ένα μήνα τουλάχιστον. 

​3. Το  ίδιο έτος είχαν προηγηθεί άλλες τρεις εκλογές ήτοι: ευρωεκλογές, αυτοδιοικητικές και περιφερειακές, όπου λόγω έλλειψης σε ανθρώπινο δυναμικό και των πολλαπλών υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας για την ομαλή διεξαγωγή τους και πάλι δεν χορηγήθηκαν άδειες απουσίας στους αστυνομικούς, εκτός των ειδικών περιπτώσεων. 

​4. Υπάρχει αδυναμία χορήσης στο αστυνομικό προσωπικό  του υπολοίπου κανονικής άδειας έτους 2019 έως και το τέλος Μαρτίου τ.ε, προκειμένου οι Υπηρεσίες να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα ήδη επιβαρυμένα  καθήκοντα τους.

                                            ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

​Η χορήγηση στο αστυνομικό προσωπικό του υπολοίπου της κανονικής άδειας έτους 2019 να γίνει ως και την Κυριακή 12 Απριλίου 2020.

Παρακαλούμε για την άμεση προώθηση του αιτήματος μας καθώς και για την άμεση σχετική απόφαση του κ. Αρχηγού μας.

 

Ο                                                    Ο

    Πρόεδρος                                           Γ.Γραμματέας

 

              ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κανέλλος                      ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ Ευάγγελος