Πυροσβεστική: Ιδρύεται νέο μηχανοκίνητο τμήμα στην 1η ΕΜΑΚ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Πυροσβεστική: Ιδρύεται νέο μηχανοκίνητο τμήμα στην 1η ΕΜΑΚ

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών ιδρύεται Μηχανοκίνητο τμήμα με έδρα την 1η ΕΜΑΚ με την ονομασία «Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων» (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.),

Το νέο μηχανοκίνητο τμήμα θα έχει ως αποστολή έχει την ενίσχυση του επιχειρησιακού έργου μέσω της άμεσης κινητοποίησης με πυροσβεστικά οχήματα, υλικά και μέσα για την ταχεία αντιμετώπιση συμβάντων αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος ανά την Επικράτεια.

Το Μηχανοκίνητο Τμήμα τελεί σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας και δράσης, ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση κινητοποίησή του και η προώθησή του στα σημεία των συμβάντων για την παροχή συνδρομής στο πυροσβεστικό έργο της κατά τόπο αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η ως άνω υπηρεσία, της οποίας προΐσταται Ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων, αποτελεί εξαρτημένη Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος με αντίστοιχη διοικητική και επιχειρησιακή λειτουργία, υπαγόμενη στην 1η Ε.Μ.Α.Κ., στεγάζεται σε κατάλληλες πυροσβεστικές εγκαταστάσεις του Νομού Αττικής, κατανέμεται σε επιλεγμένους χώρους διασποράς, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και μετακινείται στις περιοχές επιχειρησιακής δράσης με αεροπορικά μέσα, όταν αυτό απαιτείται.

Οι θέσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων στο Μηχανοκίνητο Τμήμα καλύπτονται εκ της υπάρχουσας οργανικής δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος και η στελέχωση του γίνεται από την υπηρετούσα δύναμη με απόφαση Αρχηγού Π.Σ.Ο αναγκαίος μηχανολογικός εξοπλισμός και λοιπά υλικά και μέσα παρέχονται με ανακατανομή του υπάρχοντος διατιθεμένου στο σύνολο της Επικράτειας ή με ανάλογη διάθεση προερχόμενη από νέες προμήθειες.

Το Μηχανοκίνητο Τμήμα θα λειτουργεί υπό τις οδηγίες του επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. και συνεργάζεται στο πεδίο των επιχειρήσεων με τον επικεφαλής του συμβάντος και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αρτιότερη εκπλήρωση της αποστολής του.

Η διαδικασία ενεργοποίησης του Μηχανοκίνητου Τμήματος, ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων των υπηρετούντων σε αυτό, καθώς και λοιπά θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας του τμήματος γίνεται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Χρήστος Κόκκαλης για το σχέδιο Ποινικού Κώδικα: Αν τα άρθρα κλοπής, διακεκριμένης κλοπής και κλεπταποδοχής δεν διορθωθούν, η εγκληματικότητα θα εκτροχιαστεί