Πως θα στελεχωθούν τελικά τα περιφερειακά αεροδρόμια;

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ
Πως θα στελεχωθούν τελικά τα περιφερειακά αεροδρόμια;

Κύριε Αρχηγέ
Με το έγγραφό μας στις 03/11/2016, σας ζητούσαμε να μας απαντήσετε σε ορισμένα ερωτήματα, σχετικά με την επάνδρωση των 12 περιφερειακών αεροδρομίων από το Πυροσβεστικό Σώμα.
Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει δύο μήνες από την αποστολή του συγκεκριμένου εγγράφου σε εσάς, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση, παρατείνοντας την αγωνία των συναδέλφων, που καθημερινά απευθύνονται στην παράταξή μας για σχετική πληροφόρηση.
Κύριε Αρχηγέ
Πιστεύουμε ότι οι ειλικρινείς σχέσεις μεταξύ της Φυσικής ηγεσίας και των υπαλλήλων στο Π.Σ., οικοδομούνται και μέσω της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης, ιδιαίτερα σε εργασιακά ζητήματα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην υπηρεσιακή, και οικογενειακή ζωή των υπαλλήλων του Π.Σ.
Αφουγκραζόμενοι την αγωνία των συναδέλφων και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το ότι κλήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Α/Δ Ελευθέριος Βενιζέλος (12/12/2016 έως και 23/12/2016) από τους αιτούντες συναδέλφους, μόνο οι μόνιμοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, σας επισυνάπτουμε ξανά το από 03/11/2016 έγγραφό μας και σας ζητάμε να μας απαντήσετε στα συγκεκριμένα ερωτήματα, αλλά και γιατί εξαιρέθηκαν από την συγκεκριμένη εκπαίδευση οι αιτούντες συνάδελφοι Πενταετούς Υποχρέωσης;
Επίσης λαμβάνοντας γνώση της απόφασης του Α.Π.Σ. με ημερομηνία έκδοσης 03/01/2017 Αριθ. Πρωτ. 481 Φ.401.26 και με θέμα: Έγκριση συμμετοχής πυροσβεστικών υπαλλήλων στο «Σχολείο Πυρασφάλειας Αεροδρομίων – Αρχική Εκπαίδευση», στο πλαίσιο της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αντιληφθήκαμε ότι περί τα 2/3 των συναδέλφων που συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση των προς εκπαίδευση υπαλλήλων, δεν συμπεριλαμβάνονται στην αρχική κατάσταση των εκπαιδευομένων της με Αριθ. Πρωτ. 83146 Φ. 401.11 05/12/2016 Διαταγής Α.Π.Σ. Ως εκ τούτου ζητάμε να μας ενημερώσετε πως και με βάση ποια κριτήρια, προέκυψε ο πλεονάζον αριθμός των εκπαιδευομένων.
Επιπλέον σας ζητάμε να μας γνωστοποιήσετε, μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, το πλαίσιο συμφωνίας, για τη στελέχωση των περιφερειακών αεροδρομίων, μεταξύ της  ελληνογερμανικής κοινοπραξίας των αεροδρομίων και του Π.Σ., προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι εργαζόμενοι.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Βλάχος Δημήτριος