Πόθεν Έσχες Αστυνομικών - Τι ζητούν με έγγραφο τους οι συνδικαλιστές

Πόθεν Έσχες Αστυνομικών - Τι ζητούν με έγγραφο τους οι συνδικαλιστές

Π Ρ Ο Σ: Α) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

              Β)Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟÏΔΗ. (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

              Γ) Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο ΤΣΙΑΡΑ.   (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)                                  

ΘΕΜΑ: ″ Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Πόθεν Έσχες.″

ΣΧΕΤ:  Α)  Ν. 3213/2003.

           Β) Άρθρο 209 παρ. 5 Ν. 4635/2019.

Σύμφωνα με ανωτέρω (Α) σχετική, μεταξύ των υπόχρεων για την υποβολή δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης είναι και το σύνολο του Αστυνομικού Προσωπικού μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής www.pothen.gr.. Εξαιτίας της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που καταχωρούνται στην εν λόγω εφαρμογή, το σύνολο των υπόχρεων προς υποβολή δήλωση έπρεπε να επανυποβάλλει δηλώσεις παλαιότερων ετών έως το τέλος Μαρτίου 2019. Πολλοί συνάδελφοι μας εξαιτίας ελλιπούς ενημέρωσης ή μη εξοικείωσης στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, τροποποίησαν μεν τις αρχικώς υποβληθείσες δηλώσεις πόθεν έσχες χωρίς να τις οριστικοποιήσουν έως 31 Μαρτίου 2019, με αποτέλεσμα να κληθούν να καταβάλλουν πρόστιμο 300 Ευρώ για κάθε μη υποβληθείσα δήλωση το οποίο με την ανωτέρω (Β) σχετική τροποποιήθηκε στα εκατό (100) Ευρώ.

Την 06-11-2019 η επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α Ν.3213/2003 στη συνεδρίαση της αποφάσισε να δοθεί δυνατότητα διόρθωσης (υποβολή τροποποιητικής δήλωσης) εντός Δεκεμβρίου 2019 σε δηλώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής είχε παρέλθει χωρίς την καταβολή προστίμου. Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο τους ελεγχόμενους από τη εν λόγω επιτροπή οι οποίοι είναι ο Πρωθυπουργός, Αρχηγοί πολιτικών κομμάτων, Υπουργοί, αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές, οι Περιφερειάρχες & Δήμαρχοι καθώς και οι Εισαγγελικοί και Δικαστικοί Λειτουργοί.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Παρακαλούμε θερμά όπως επανέλθετε επί του θέματος, δεδομένου ότι η προθεσμία καταβολής του προστίμου λήγει στις 8 Δεκεμβρίου και να κάνετε δεκτό το αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος και της Ένωσης μας για τη δυνατότητα τροποποίησης, οριστικοποίησης και υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες παλαιοτέρων ετών από το Αστυνομικό Προσωπικό χωρίς την καταβολή του χρηματικού προστίμου των εκατό (100) Ευρώ. Οι Έλληνες Αστυνομικοί, οι συνάδελφοι μας, είναι σκληρά εργαζόμενοι στη δίωξη του εγκλήματος επιτυγχάνοντας σε μεγάλο βαθμό την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στην Ελληνική κοινωνία. Δώστε τους τη δυνατότητα να διορθώσουν και να υποβάλλουν τις δηλώσεις χωρίς να πληρώσουν το προβλεπόμενο πρόστιμο. Δώστε τους τη δυνατότητα τα χρήματα αυτά να τα διαθέσουν στις οικογένειες και στα παιδιά τους ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.     

            Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΓΟΡΑ ΕΛΠΙΔΑ