Πόσα ρεπό οφείλονται στους Αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης;

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόσα ρεπό οφείλονται στους Αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης;

Σε πολλές Αστυνομικές Υπηρεσίες σε όλο τον Νομό Θεσσαλονίκης, μάλιστα κάθε διοικητικού επιπέδου, δυστυχώς, είναι κοινή διαπίστωση ότι οφείλεται πολύ μεγάλος αριθμός ημερησίων αναπαυσεων – ρεπό, αφού η Διοίκηση δεν τις χορηγεί κανονικά και έγκαιρα, δηλαδή καταστρατηγεί, σε μεγάλο βαθμό, τα θεσμοθετημένα εργασιακά δικαιώματα των σκληρά εργαζομένων Αστυνομικών. Παρόλο που και βάσει των δεσμευτικών διατάξεων του π.δ. 394/01 και των σχετικών Κανονισμών και Διαταγών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας γενικότερα, είναι υποχρεωτική η διάθεση της ημερήσιας ανάπαυσης – ρεπό στο Αστυνομικό προσωπικό, όλα αυτά παραβιάζονται συχνά και επαναλαμβανόμενα. Όλα αυτά όμως επιφέρουν πολλά αρνητικά γενικότερα αποτελέσματα στη λειτουργία των Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και, δυστυχώς, συνεπάγεται την υπερεργασία, την εξουθένωση και την περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων Αστυνομικών της περιοχής μας.

Αξιζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 394/01 και των σχετικών Διαταγών του Αρχηγείου της Ελληνικής και ειδικότερα και της υπ. αριθ. 72175/10/662011 από 02/10/2010 Διαταγής του Α.Ε.Α./Δ.Α.Π./Τμήματος. 2ο, προβλέπεται ρητά και ξεκάθαρα πως η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης συνιστά υποχρεωτικά κανόνα δημόσιας τάξης. Επομένως, οφείλει, υποχρεωτικά μάλιστα, ο κάθε Προϊστάμενος-Διευθυντής-Διοικητής αξιωματικός όλων ανεξαιρέτως των Υπηρεσιών κάθε επιπέδου, είτε Περιφερειακών Υπηρεσιών είτε και Αυτοτελών – Κεντρικών της Ελληνικής Αστυνομίας και προκειμένου να αποφευχθεί η καταπόνηση του Αστυνομικού Προσωπικού βέβαια, να μεριμνά για την κανονική και έγκαιρη χορήγηση των οφειλομένων αναπαύσεων. Αυτό εξάλλου είναι και κάτι που και από επιστημονικής, ιατρικής, βιολογικής και ψυχοσωματικής άποψης κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των Αστυνομικών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αφού για να υπάρχει απόδοση χρειάζεται ξεκούραση ο ανθρώπινος οργανισμός, διότι συχνά διαπιστώνονται εξάλλου φαινόμενα και υπερεργασίας σε αριθμό ωρών εργασίας. Ενω βέβαια επιβάλλεται και για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των Αστυνομικών και την προστασία των προσωπικών και οικογενειακών τους αναγκών τους.

Όμως και έπειτα από σχετική έρευνα που διενεργήσαμε, διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (ΓΑΔΘ) παρατηρείται το απαράδεκτο, εν έτει 2019, φαινόμενο α) να οφείλονται πολλές ημερήσιες αναπαύσεις – ρεπό που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τις δέκα (10) για κάθε Αστυνομικό και που φτάνουν ακόμα και τις είκοσι (20), β) να υπάρχουν χρονικά διαστήματα πολλών συνεχόμενων ημερών ή και εβδομάδων ακόμα,  που Αστυνομικοί εργάζονται χωρίς να λάβουν ρεπό και γ) ενώ ανακοινώνεται εγγράφως με τον νόμιμο τύπο το πρόγραμμα της διάθεσης σε υπηρεσία (ωράρια) των Αστυνομικών -που μπορεί βέβαια να μεταβληθούν λόγω εκτάκτων αναγκών-, καθώς όμως και οι ημερήσιες αναπαύσεις, αυτές να ανακαλούνται με παράτυπη διαταγή μόνο του Διοικητή αξιωματικού, παρόλο που ξεκάθαρα απαιτείται Υπουργική Απόφαση για την ανάκληση ρεπό (άρθρο 3 π.δ. 394/2001 σε συνδυασμό με άρθρο 12 π.δ. 27/1986), λόγω ακριβώς της σπουδαιότητας σε εργασιακό επίπεδο της χορήγησης της εβδομαδιαίας ημερήσιας ανάπαυσης.

Σίγουρα δεν συνάδει με το Δημόσιο και Υπηρεσιακό συμφέρον και ειδικά στις μέρες μας, ο εργαζόμενος Αστυνομικός που έχει ως ύψιστο καθήκον τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και την εφαρμογή της νομιμότητας σε κάθε επίπεδο, να μην τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία σε βάρος του, που διέπει τις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες της καθημερινότητας του στο περιβάλλον του επαγγέλματος (λειτουργήματός) του.

Σίγουρα η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του π.δ. 394/2001 που ορίζει πως ο ίδιος ο Αστυνομικός κάνει αυτοδίκαια χρήση δύο (2) ρεπό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει ρεπό για χρονικό διάστημα πέραν του (15) δεκαπενθημέρου κατόπιν αναφοράς-γνωστοποίησης, στα 17 έτη ισχύς της από το έτος 2001, δεν προστάτευσε, δυστυχώς, τον εργαζόμενο Αστυνομικό όσο έπρεπε, ειδικά εδώ στην περιοχή αρμοδιότητας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Χρειάζεται η νέα παρέμβαση της Πολιτείας και της τοπικής φυσικής ηγεσίας της Θεσσαλονίκης για τη νομοθέτηση και έκδοση διαταγών για τη θέσπιση πιο αυστηρών διατάξεων σχετικά με την κανονική χορήγηση των ρεπό (ημερήσιες αναπαύσεις) του Αστυνομικού προσωπικού. Ενώ πλέον απαιτείται ξεκάθαρα και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αστυνομικοί εργάζονται σταθερά και μόνιμα επί έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και όχι σε πενθήμερο μονό κύκλο εργασίας, άμεσα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας να παρέμβουν και να διατάξουν την πίστη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την καλύτερη διασφάλιση των ημερήσιων αναπαύσεων των Αστυνομικών όλου του Νομού Θεσσαλονίκης.

Επίσης προτείνουμε να θεσπιστεί διάταξη ώστε να μετατρέπονται τα πολλά οφειλόμενα ρεπό Υπηρεσιών σε οικονομική καταβολή του ημερομισθίου κάθε μέρας, μετά από τη μη εγκαιρη χορήγηση αυτών, έπειτα από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς επίσης και την πειθαρχική τιμωρία των Διευθυντών – Διοικητών, αφού με όλη αυτήν την αρνητική κατάσταση εδώ στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, έχει φτάσει στα όριά του το προσωπικό.

Θεσσαλονίκη, 21 Μαρτίου 2019

Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης.