Πότε αυξάνεται η σύνταξη των αποστράτων αλλά μειώνεται το πληρωτέο

ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗ
Πότε αυξάνεται η σύνταξη των αποστράτων αλλά μειώνεται το πληρωτέο

 

Εδώ και καιρό έκανα δοκιμές για να βρω έναν απλό και κατανοητό τρόπο επεξήγησης της ισχύουσας αντιφατικής κατάστασης, όπου αρκετοί συνάδελφοι δικαιούνται μεν μεγαλύτερη βασική σύνταξη αλλά καταλήγουν να εισπράττουν μικρότερο πληρωτέο ποσό!

Η απλή παράθεση πινάκων με... δεκάδες νούμερα είναι εξαιρετικά κουραστική, οπότε λαμβάνοντας υπόψη ότι μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις κατέληξα στη λύση της γραφικής παράστασης!

Ο πίνακας στα αριστερά παρουσιάζει με σαφή τρόπο τα αποτελέσματα από την αθροιστική εφαρμογή των κρατήσεων στις συντάξεις των αποστράτων.

Επειδή για τις κρατήσεις λαμβάνεται υπόψη το επίδομα τέκνων αλλά και το συνολικό μηνιαίο εισόδημα, για να υπάρχει δίκαιη σύγκριση όλα τα ποσά υπολογίστηκαν για έγγαμο με 2 παιδιά και άθροισμα (ακαθάριστων) μερισμάτων 300 € το μήνα.

Ανάλυση γραφικής παράστασης

1. Η διαφορά μικτής και πληρωτέας σύνταξης αυξάνει σε ποσοστό όσο μεγαλύτερη είναι η βασική σύνταξη.

Έτσι για μικτά 1.250 € το πληρωτέο είναι περίπου 1.050 €, δηλαδή μείωση: 150 / 1.250 = 12% (επί της βασικής σύνταξης).

Όμως για μικτά 1.800 € το πληρωτέο είναι περίπου 1.250 €, δηλαδή μείωση: 550 / 1.800 = 31% (επί της βασικής σύνταξης).

Τέλος για μικτά 2.400 € το πληρωτέο είναι περίπου 1.400 €, δηλαδή μείωση: 1.000 / 2.400 = 42% (επί της βασικής σύνταξης).

2. Κάθε φορά που αλλάζει το ποσοστό κράτησης και ισχύει όριο ασφαλείας, το πληρωτέο δεν αυξάνεται ανάλογα με τη βασική σύνταξη.

Για παράδειγμα στα 1.400 αρχίζει να επιβάλλεται κράτηση 3%, αλλά ταυτόχρονα τα 1.400 € αποτελούν όριο ασφαλείας.

Έτσι κάποιος με βασική σύνταξη 1.420 € κανονικά θα έπρεπε να έχει κράτηση 3% x 1.420 = 43 € (δηλαδή καθαρά 1.377 €), αλλά τότε θα έπεφτε κάτω από κάποιον με μικρότερη βασική σύνταξη 1.399 € στον οποίο δεν επιβάλλεται αυτή η κράτηση.

Για να αποφευχθεί αυτό όλες οι βασικές συντάξεις από 1.400 έως 1.444 € “ισοπεδώνονται” στα 1.400 €, διότι 1.444 x 0,97 = 1.400 €.

Αυτές οι περιπτώσεις αναγνωρίζονται εύκολα αφού η γραμμή της πληρωτέας σύνταξης είναι οριζόντια (δεν αυξάνεται με τη βασική σύνταξη), όπως:

2.α. Παραίτηση με συμπληρωμένη 35ετία (πράσινη γραμμή):

Βασικές συντάξεις από 1.400 ~ 1.450 € (σημεία Γ-Δ) καταλήγουν ίσες στα 1.100 €, ενώ συντάξεις από 1.800 έως 1.950 € (σημεία Θ-Κ) γίνονται 1.250 €.

Επίσης το πληρωτέο ποσό ουσιαστικά σταματά να αυξάνει μετά τα 2.150 € βασικής σύνταξης (σημείο Μ) και παγιώνεται στα 1.330 € περίπου.

2.β. Παραίτηση χωρίς συμπληρωμένη 35ετία (κόκκινη γραμμή):

Βασικές συντάξεις από 1.350 ~ 1.500 € (σημεία Β-Ε) καταλήγουν ίσες στα 1.050 €, ενώ συντάξεις από 1.800 έως 1.950 € (σημεία Θ-Κ) γίνονται 1.130 €.

Δηλαδή στις 2 ανωτέρω περιπτώσεις συνάδελφοι με διαφορά στη βασική σύνταξη μέχρι και 150 € παίρνουν το ίδιο πληρωτέο!

3. Όταν αλλάζει το ποσοστό κράτησης χωρίς όριο ασφαλείας, το πληρωτέο μειώνεται όταν αυξάνεται η βασική σύνταξη!

Αυτό συμβαίνει για βασικές συντάξεις λίγο πάνω από 1.700 € για όλους και 2.300 € για τις αυτοδίκαιες αποστρατείες.

Πχ. Στις βασικές συντάξεις μέχρι 1.700 € η εισφορά αλλ/γύης είναι 3%, άρα μετά την κράτηση απομένουν 1.700 x 0,97 = 1.649 €.

Όμως για βασική σύνταξη 1.701 € η εισφορά αλλ/γύης πηγαίνει στο 6%, οπότε 1.701 x 0,94 = 1.599 €, δηλαδή 50 € λιγότερα από πριν!

Οι περιπτώσεις αυτές ακραίας αδικίας αποδεικνύονται από την απότομη “κάθοδο” του πληρωτέου στα σημεία Ζ και Ξ του διαγράμματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

α. Ο τρόπος υλοποίησης των κρατήσεων δημιουργεί πολλές αδικίες, καθώς συνάδελφοι με μεγαλύτερη βασική σύνταξη εισπράττουν τα ίδια ή και λιγότερα από συναδέλφους με μικρότερη βασική σύνταξη (δηλαδή με μκρότερο βαθμό ή με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας).

Σε πολλές περιπτώσεις διαφορές στη βασική σύνταξη ακόμα και 150 € “ισοπεδώνονται” μετά τη διαδοχική εφαρμογή όλων των μειώσεων.

β. Μικρή αδικία προκαλεί ακόμη και η περίθαλψη 4%, διότι υπολογίζεται στην ακαθάριστη σύνταξη (δηλαδή και στις κρατήσεις)!

Όταν 2 συνάδελφοι με διαφορά βασικής σύνταξης 150 € καταλήγουν μετά τις μειώσεις στο ίδιο φορολογητέο ποσό (όπως αναλύθηκε παραπάνω), αυτός με τη μεγαλύτερη ακαθάριστη σύνταξη πληρώνει εισφορά περίθαλψης 6 € παραπάνω από τον άλλο (4% x 150 € διαφορά σύνταξης), οπότε καταλήγει τελικά να εισπράττει μικρότερο πληρωτέο (έστω και για λίγα ευρώ).

γ. Για βασικές συντάξεις μέχρι 1.809 €, δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ παραίτησης με 35ετία και αυτεπάγγελτης αποστρατείας.

δ. Θα μπορούσαν οι ίδιες αριθμητικές μειώσεις στις συντάξεις να εφαρμοστούν με αναλογικό και δίκαιο τρόπο, δηλαδή πάντα κάποιος με μεγαλύτερη αρχική βασική σύνταξη να λαμβάνει μεγαλύτερο πληρωτέο, ακολουθώντας ευθεία γραμμή όπως η “Δίκαιη κατανομή” στο γράφημα.

ε. Όλα τα ανωτέρω έχουν μεγάλη σημασία και για τους εν ενεργεία συναδέλφους, διότι γίνεται κατανοητό γιατί πολλές φορές ο μεγαλύτερος βαθμός ή/και χρονοεπίδομα δεν οδηγούν πάντα σε μεγαλύτερο πληρωτέο ποσό!
 

(enstoloi.net – Αχιλλέας Καρασαββίδης)

staratalogia.blogspot.gr