Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κάλυψης 150 κενών θέσεων Π.Π.Υ εξ ιδιωτών;

Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κάλυψης 150 κενών θέσεων Π.Π.Υ εξ ιδιωτών;
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κάλυψης 150 κενών θέσεων Π.Π.Υ εξ ιδιωτών;
Παραθέτω επιστολή με θέμα «Διαδικασία κάλυψης κενών θέσεων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης –εξ’ιδιωτών-» που στάλθηκε στο Blog από Επιλαχόντες- Επιτυχόντες Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης από την κατηγορία των ΙΔΙΩΤΩΝ για την κάλυψη 150 κενών θέσεων της κατηγορίας αυτής ώστε να ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ με την πρόσληψή τους και η διαδικασία κάλυψης 232 κενών θέσεων Π.Π.Υ.
 
Θα παραθέσω το σημαντικότερο κομμάτι της επιστολής και μπορείτε να την δείτε ολόκληρη πατώντας ΕΔΩ
 
".......Με την υπ’ αριθμ. 49799 οικ. Φ. 300.2/24-08-2015 έγινε η πρόσκληση παραλαβής δελτίων υγειονομικών εξετάσεων 100 επιλαχόντων ιδιωτών υποψηφίων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, και με την υπ’ αριθμ. 62266 οικ. Φ. 300.2/16-10-2015 διενεργήθηκαν υγειονομικές-ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες των παραπάνω 100 επιλαχόντων ιδιωτών υποψηφίων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.
Με την υπ’ αριθμ. 49822 οικ. Φ. 300.2/17-11-2015 έγινε η πρόσκληση παραλαβής δελτίων υγειονομικών εξετάσεων - διενέργεια υγειονομικών και ψυχοτεχνικών εξετάσεων καθώς και αθλητικών δοκιμασιών 138 νέων επιλαχόντων ιδιωτών υποψηφίων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίες διαδικασίες ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 04-12-2015.
Για ποιο λόγο δεν καλέστηκαν για υγειονομικές-ψυχοτεχνικές εξετάσεις κι αθλητικές δοκιμασίες εξ’αρχής 238 επιλαχόντες ΙΔΙΏΤΕΣ πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, ώστε να εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος? Για ποιο λόγο η διαδικασία έγινε τμηματικά (100 + 138);
Με το ΦΕΚ 1269/14-12-2015 τ.Γ’ και με την υπ’ αριθμ. 68970 οικ. Φ. 300.2/13-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΝΙ4465ΦΘΕ-ΨΨ2), προσλαμβάνονται 82 επιλαχόντες εποχικοί πυροσβέστες ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Πότε προτίθεται το Πυροσβεστικό Σώμα να προβεί στην κάλυψη των 150 κενών θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης εξ ιδιωτών;
Έπειτα από αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, εισπράττουμε την απάντηση ότι η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων ιδιωτών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Πράγματι, σύμφωνα με τον νόμο 4305/2014 και την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.32.1/86/οικ.31792 στις 8/12/2014, η Πυροσβεστική Υπηρεσία υποχρεούται πριν την υπογραφή πράξεως διορισμού ή πρόσληψης του προσωπικού που διορίζεται ή προσλαμβάνεται, να διενεργεί αμελλητί, υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για τον διορισμό ή πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά την διαδικασία πρόσληψης ή την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη.
Σύμφωνα όμως με την παρ.7 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, προβλέπεται ότι οι φορείς προς τους οποίους αποστέλλονται αιτήματα ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητικών κατά τις διαδικασίες που ορίζονται από τον νόμο, οφείλουν να πραγματοποιούν τον έλεγχο αμελλητί και η απάντησή τους να περιέρχεται στο φορέα που έχει υποβάλλει το αίτημα, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του.
Για ποιο λόγο η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων ιδιωτών έχει αργήσει τόσο πολύ, ενώ οι υγειονομικές-ψυχοτεχνικές-αθλητικές εξετάσεις έχουν ολοκληρωθεί από τις 04-12-2015;
 
Κύριοι, έχουμε εξουθενωθεί οικονομικά και ψυχικά. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να δικαιωθούμε. Θα εξαντλήσουμε όλα τα μέσα, ο εμπαιγμός τόσων ετών δε θα περάσει. Το μόνο που ζητάμε είναι το αυτονόητο, που είναι το δίκαιο και το νόμιμο συνάμα, να ολοκληρωθεί η πρόσληψή μας που νομίμως δικαιούμαστε.
 
Επιλαχόντες Π.Π.Υ εξ Ιδιωτών."