Σαν σήμερα τραυματίστηκε θανάσιμα από εκπυρσoκρότηση αυτόματoυ όπλου συναδέλφου o Αστυφύλακας Γόνης Παναγιώτης

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!!
Σαν σήμερα τραυματίστηκε θανάσιμα από εκπυρσoκρότηση αυτόματoυ όπλου συναδέλφου o Αστυφύλακας Γόνης Παναγιώτης
 
 
Ο Αστυφύλακας Παναγιώτης Γόνης γεννήθηκε το 1961 στην Φθιώτιδα και υπηρετούσε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ).
 
Την 1η Απριλίου 1993 εκτελώντας υπηρεσία ως οδηγός υπηρεσιακού οχήματος, τραυματίστηκε θανάσιμα από εκπυρσοκρότηση αυτόματου όπλου συναδέλφου.