"Σκέψεις για την πoρεία της Ελληνικής Αστυνομίας" - Eπιστολή αναγνώστη

"Σκέψεις για την πoρεία της Ελληνικής Αστυνομίας" - Eπιστολή αναγνώστη

Η επιστολή που ακολουθεί εστάλη σήμερα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ιστοσελίδας από αναγνώστη του Policenet.gr:

"ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΎΡΙΟΙ, ΚΆΠΟΤΕ ΉΤΑΝ Η ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ ΠΌΛΕΩΝ ΚΑΙ Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ.

ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕ. ΈΓΙΝΕ Η ΕΝΩΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΎΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ.

ΈΓΙΝΕ ΛΟΙΠΌΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ. ΈΓΙΝΕ ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΗΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ.

ΌΛΑ ΚΑΛΆ, ΜΊΑ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ ΜΕ ΈΝΑΝ ΤΡΌΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.

ΓΙΑΤΊ ΛΟΙΠΌΝ ΈΓΙΝΕ Η ΕΦΕΎΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΏΝ ΦΡΟΥΡΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΩΦΥΛΑΚΩΝ;;;;;

ΠΟΙΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ;;;;

ΟΙ ΠΛΈΟΝ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΙ ΚΑΛΆ ΈΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΆΔΡΑΞΑΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛ. ΛΑΣ..

ΜΕΤΆ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΑΝ ΚΑΙ Τ ΑΝΆΛΟΓΑ ΣΩΜΑΤΕΊΑ, Ο ΧΡΉΣΤΗΣ ΕΙΔΙΚΏΝ ΦΡΟΥΡΏΝ, ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ.

ΤΈΣΣΕΡΑ ΛΟΙΠΌΝ ΣΩΜΑΤΕΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΑΣΥ.

ΜΑ ΚΑΛΆ ΜΊΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ...... Τ

Ι ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ;;;;;;;

Η ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΈΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΌΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΏΔΙΚΑ ΜΕΤΑΘΈΣΕΩΝ.

ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΣΤΥΦΎΛΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΔΡΌΜΟ, ΑΛΛΆ ΤΑ ΓΡΑΦΕΊΑ ΓΈΜΙΣΑΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΑ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ ΈΓΙΝΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ.

ΉΡΘΕ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΡΊΣΗ, ΤΟ ΚΕΡΑΣΆΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΎΡΤΑ.

ΜΌΝΗ ΛΎΣΗ ΌΛΟΙ ΜΆΧΙΜΟΙ ΣΤΟ ΔΡΌΜΟ, ΑΛΛΆ ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΊΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΩΝ ΒΑΘΜΏΝ. ΑΣΤΥΦΎΛΑΚΑΣ, ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ, ΥΠΑΣΤΥΥΝΟΜΟΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ."