Στρατιωτικές Σχολές 2018: Τι πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος της ΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018
Στρατιωτικές Σχολές 2018: Τι πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος της ΣΣΑΣ

Οι πανελλήνιες σιγά σιγά ολοκληρώνονται και η μάχη των παιδιών για μια θέση στις ανώτατες σχολές μεταξύ άλλων και στις ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ φτάνει στο τέλος της. Η εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές δεν είναι εύκολη υπόθεση, διότι πέρα από την καλή επίδοση στα μαθήματα, τα παιδιά πρέπει να έχουν και άριστη επίδοση στις ειδικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών. 

Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή τις πανελλήνιες 2018, τον αγώνα αυτό που δίνουν τα παιδιά σήμερα προβάλλονται παρακάτω όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. 

Τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν ήδη πριν την κατάθεση του μηχανογραφικού τους δελτίου τις σχολές στις οποίες επιθυμούν να εισαχθούν και οι παρακάτω πληροφορίες μπορεί να φανούν χρήσιμες σε όσους θέλουν είτε να “φρεσκάρουν” τη μνήμη τους σχετικά με τα μαθήματα της Σχολής αλλά και σε όλους ψάχνουν ακόμα πληροφορίες για τις σχολές και δεν έχουν αποφασίσει τι είδους στρατιωτικής καριέρα θέλουν να ακολουθήσουν.

Η ΣΣΑΣ έχει έξι τμήματα

Οι ονομασίες των τμημάτων της Σχολής είναι: 

Α. Πτέρυγα Υγειονομικού 
1. Ιατρικό 
2. Κτηνιατρικό 
3. Οδοντιατρικό
4. Φαρμακευτικό
Β. Πτέρυγα λοιπών σωμάτων 
1. Οικονομικό 
2. Στρατολογικό

Σκοπός

Σκοπός της ΣΣΑΣ είναι η παραγωγή Μονίμων Αξιωματικών Επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν επάξια τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων (Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία) και την Ελληνική Αστυνομία με τις αντίστοιχες ειδικότητες. Τα Τμήματα που λειτουργούν στη Σχολή είναι έξι. Από αυτά το Στρατολογικό είναι Κοινό Σώμα, δηλαδή οι Αξιωματικοί του δεν ανήκουν στο Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό ή την Πολεμική Αεροπορία, αλλά είναι ενιαίο και καλύπτει θέσεις και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διάρκεια και Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια φοίτησης στα τμήματα της ΣΣΑΣ είναι: 
Για το Τμήμα της Ιατρικής: 6 έτη, 
της Κτηνιατρικής: 5 έτη, 
της Οδοντιατρικής: 5 έτη, 
της Φαρμακευτικής: 5 έτη, 
το Οικονομικό: 4 έτη, 
το Στρατολογικό:4έτη.

Η εκπαίδευση που παρέχεται είναι Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση παρέχεται στις αντίστοιχες Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης (ΑΠΟ - Ιατρική, Κτηνιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική και Νομικών & Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΕ)) και περιλαμβάνει παρακολούθηση όλων των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα του ΑΠΟ μαθημάτων, καθώς και πρακτική εξάσκηση στα ανάλογα εργαστήρια και κλινικές. Η στρατιωτική εκπαίδευση γίνεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής και πραγματοποιείται παράλληλα με την ακαδημαϊκή. Αρχίζει με τη μηνιαία βασική εκπαίδευση, στην οποία υποβάλλονται οι σπουδαστές αμέσως μετά την εισαγωγή τους στη σχολή και συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε ημερήσια βάση. Η Σχολή φροντίζει να εμπλουτίζει τις γνώσεις που αποκτούν οι μελλοντικοί αξιωματικοί κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής και στρατιωτικής τους εκπαίδευσης με άλλα γνωστικά αντικείμενα. Αυτός ο κύκλος εκπαίδευσης περιλαμβάνει: διδασκαλίες πάνω σε διάφορες θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν το νέο αξιωματικό, διαλέξεις επιστημονικού και εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, εκμάθηση ξένων γλωσσών, εκπαιδευτικά ταξίδια, ενημερωτικές επισκέψεις σε χώρους αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Από το 1990 εισάγονται και γυναίκες σε ποσοστό 10%-15% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων κάθε έτους, υφίστανται την ίδια με τους άνδρες εκπαίδευση και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και την ίδια εξέλιξη.

Επαγγελματική Εξέλιξη

Οι υποψήφιοι αξιωματικοί - φοιτητές που παίρνουν το πτυχίο του πανεπιστημιακού τμήματος στο οποίο φοιτούν και τελειώνουν με επιτυχία τη στρατιωτική τους εκπαίδευση, αποφοιτούν από την ΣΣΑΣ και ορκίζονται ως Αξιωματικοί του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο έχουν κατανεμηθεί (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία) και της Ελληνικής Αστυνομίας. Όσοι αποφοιτούν, έχουν υποχρέωση παραμονής στο στράτευμα ως Αξιωματικοί κατ' ελάχιστον χρόνο το τριπλάσιο των ετής φοίτησης τους. Δηλαδή, οι γιατροί 18 έτη, οι κτηνίατροι, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί 15 έτη και οι οικονομικοί, στρατολόγοι 12 έτη. Μετά την αποφοίτηση τους οι αξιωματικοί αυτοί λαμβάνουν ειδικότητα με εξετάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Επίσης, μπορούν να μετεκπαιδευτούν σε πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Εξελικτικά φτάνουν οι μεν γιατροί, οικονομικοί και στρατολόγοι στο βαθμό του υποστρατήγου, οι δε κτηνίατροι, οδοντίατροι και φαρμακοποιοί στο βαθμό του ταξιάρχου. Οι απόφοιτοι αξιωματικοί των τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής μπορούν, παράλληλα με την απασχόληση τους στο Στράτευμα, να διατηρούν και δικό του Ιατρείο.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Η εισαγωγή στη ΣΣΑΣ γίνεται μέσω των Γενικών Εξετάσεων. Επίσης οι υποψήφιοι για τις σχολές αυτές πρέπει να πληρούνται παρακάτω προϋποθέσεις: να είναι Έλληνες το γένος, να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ", να έχουν ηλικία από 17 μέχρι 21 ετών, να έχουν ανάστημα πάνω από 1,65 για τους άντρες και πάνω από 1,55 για τις γυναίκες, να είναι υγιείς με άρτια σωματική διάπλαση, να είναι άγαμοι, να μην έχουν καταδικαστεί ή διώκονται για διάφορα εγκλήματα, να υποστούν επιτυχώς τις προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται από τη Σχολή και περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Πρόγραμμα Σπουδών

Τα μαθήματα που διδάσκονται σ' όλα τα εξάμηνα σπουδών των τμημάτων της ΣΣΑΣ (και αφορούν στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση) είναι τα ίδια με τα μαθήματα των αντίστοιχων Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΟ) (Ιατρική, Κτηνιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική και Νομικών & Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΕ)).

Πληροφορίες για την επικοινωνία με τη Σχολή 

Πλήθωνος Γεμιστού,
54638 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-246390, 246460, 246620
Fax: 2310-247740

Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού ΥΕΘΑ

Παν/μιου 9Α, 10564 Αθήνα
Τηλ.: 210-3220046, 210-3220245 (Στρατού Ξηράς), 210-8970216, -219, -229, 210-8904070, -77
Fax: 210-8970232, 210-322027I

Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων

Β.Σ.Τ.902
Τηλ.: Fax: 210-8970232

 Το λινκ της Σχολής https://ssas.army.gr/Με πληροφορίες από το http://www.mathima.grssas.army.gr/

onalert.gr