Συγκρότηση Συμβουλίων Κρίσεως Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, για το έτος 2021

Συγκρότηση Συμβουλίων Κρίσεως Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, για το έτος 2021

Συγκροτήθηκαν τα Συμβουλια Κρίσεως Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, για το έτος 2021.

Δείτε τη σχετική Απόφαση: