Συνάντηση του Αστυνομικού Διευθυντή Χαλκιδικής με τον Πρόξενο της Ουκρανίας

ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Συνάντηση του Αστυνομικού Διευθυντή Χαλκιδικής με τον Πρόξενο της Ουκρανίας

Στις 8 Μαΐου 2019, ο Πρόξενος της Ουκρανίας στην Θεσσαλονίκη Oleksandr VORONIN συναντήθηκε με τον κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, Αστυνομικό Διευθυντή Χαλκιδικής - του μεγαλύτερου τουριστικού κέντρου στη Βόρεια Ελλάδα.

Την παραμονή της νέας τουριστικής περιόδου, οι πλευρές συζήτησαν ζητήματα αμοιβαίας συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας. Συμφώνησαν για την επιχειρησιακή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την ενημέρωση των τουριστών σχετικά με τις ιδιαιτερότητες, τη νομοθεσία και τους κανόνες διαμονής στην περιοχή.

Σε αυτά τα πλαίσια, θέλουμε να προσελκύσουμε την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών στην ανάγκη σεβασμού και συμμόρφωσης με τους Νόμους και τους κανονισμούς της χώρας υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων της Οδικής κυκλοφορίας.

Τον τελευταίο καιρό, οι κυρώσεις ενισχύθηκαν σημαντικά στην Ελλάδα λόγω παραβίασης των κανόνων κυκλοφορίας. Μεταξύ των κοινών κυρώσεων που επιβάλλονται στους παραβάτες, μαζί με το πρόστιμο, είναι η αφαίρεση της Άδειας οδήγησης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ή αφαίρεση των πινακίδων κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.

Τέτοιες επιπρόσθετες κυρώσεις καθορίζονται κατά κανόνα από 1 έως 6 μήνες αφαίρεσης και εφαρμόζονται κυρίως για κακόβουλη παραβίαση της ταχύτητας οδήγησης, οδήγησης σε κατάσταση μέθης κλπ. (αφαίρεση της Άδειας οδήγησης) ή στάθμευση αυτοκινήτων σε μη επιτρεπόμενους χώρους (αφαίρεση των πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων).

Οι κυρώσεις αυτές ισχύουν ανεξάρτητα από τη χώρα νηολόγησης του οχήματος και την ιθαγένεια του οδηγού.

Βάσει του παραπάνω, παρακαλούμε για συνειδητή τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και για συνειδητοποίηση  της αναστάτωσης, που μπορεί να προκαλέσει η αφαίρεση της άδειας οδήγησης ή πινακίδων του αυτοκίνητου.