Συνδικαλιστές για το υπόλοιπο των αδειών του 2019: "Tο εναπομείναν χρονικό διάστημα των 28 ημερών μέχρι 31/5/202 ΔΕΝ αρκεί ..."

Συνδικαλιστές για το υπόλοιπο των αδειών του 2019: "Tο εναπομείναν χρονικό διάστημα των 28 ημερών μέχρι 31/5/202 ΔΕΝ αρκεί ..."

Έγγραφο της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης:

ΠΡΟΣ

1.     Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστρ. κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ

2.     Προϊστάμενο Επιτελείου ΑΕΑ Αντιστρ. κ. ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ Παναγιώτη

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Ε Ι Τ Α Ι

1.  Γεν.Επιθ.Αστυν.Βορ.Ελλάδας (Γ.Ε.Α.Β.Ε)

2.  ΓΕ.ΠΑ.Δ.Α.Μ.&Θ.

3. Διευθύνσεις Αστυνομίας Α.Μ.&ΘΡ.

4. Π.Ο.ΑΞΙ.Α.  &  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Αξιωματικών

5. ΜΕΛΗ Ε.Α.Α.Μ.Θ.

  ΘΕΜΑ:   << Άδειες ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας >>

     Σχετ.:  α. Υπ’αριθμ. 1647/20/516543 από 8-3-2020 διαταγή κ.Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ

                β.Υπ’αριθμ. 1647/20/902092 από 02-05-2020 διαταγή κ.Επιτελάρχη ΑΕΑ

                γ. Υπ’αριθμ.6005/5/8-ζ΄ από 30-4-2020 απόφαση κ.Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ

Με την ανωτέρω (α) σχετική, δεδομένου των πολλαπλών υπηρεσιακών ΕΚΤΑΚΤΩΝ θεμάτων που απασχόλησαν τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας  (πολλαπλά έκτακτα μέτρα, ενίσχυση αστυνομικών δυνάμεων στον Έβρο,) και της υπηρεσιακής αδυναμίας να χορηγηθούν άδειες στο ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, καθορίστηκε δυνατότητα παράτασης χορήγησης των υπολοίπων Κανονικών Αδειών 2019 μέχρι 31-5-2020. Η  εν λόγω διαταγή εκδόθηκε 8-3-2020 και κατά συνέπεια ΠΡΙΝ την εφαρμογή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, σχολικών συγκροτημάτων κλπ και την εν γένει απαγόρευση της κυκλοφορίας που ακολούθησε, με αποτέλεσμα την εκ νέου αναστολή χορήγησης αδειών στο αστυν.προσωπικό, που έπαυσε με την (γ) σχετική αρχής γενομένης από 4-5-2020.

Στην περιφέρεια ΑΜ&Θ όπου εδράζει θεσμικά η Ένωσή μας, από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς έχουν δοθεί μηδαμινές ως ελάχιστες άδειες (και δικαίως) λόγω του ότι στην ΑΜ&Θ, το αστυν.προσωπικό επί δυόμισι μήνες, βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής χορήγησης αδειών , ένεκα των γνωστών συμβάντων στα σύνορα της χώρας μας με τη Τουρκία συνδυαστικά των μέτρων αποτροπής της εξάπλωσης του κορωνοιου στη χώρα. Εκ των πραγμάτων το μόνο βέβαιο είναι ότι το εναπομείναν χρονικό διάστημα των 28 ημερών μέχρι 31/5/202 ΔΕΝ αρκεί για την χορήγηση του συσσωρευμένου αριθμού δικαιούμενων ημερών υπολοίπων αδειών έτους 2019. Πιστεύουμε επίσης, ότι κάτι παρόμοιο ισχύει και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες πανελλαδικά λόγω συνδρομής τους στο Έβρο και στα νησιά του Ανατ. Αιγαίου και Δωδεκανήσων, ενώ συνάμα ισχύουν προσθετικά και οι άδειες Ειδικού σκοπού για τους ειδικούς λόγους των γονέων αστυνομικών.

Για όλους αυτούς τους λόγους και επειδή η επόμενη χρονική περίοδος είναι εξίσου σημαντική στην εφαρμογή των νέων μέτρων του «ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ» πράγμα που δεν δίνει μεγάλα επιχειρησιακά περιθώρια στους διοικητές να εφαρμόσουν με επιτυχία τη (β) σχετική, συν τη χορήγηση των αδειών ειδικού σκοπού, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τις ακόλουθες προτάσεις με σειρά προτεραιότητας:

1.    Τη δυνατότητα χρηματικής εξαργύρωσης των υπολοίπων αδειών προηγούμενου έτους 2019, μιας και σημειολογικά θα λέγαμε, τελικά το αστυνομικό ΔΕΝ έλαβε -ΑΝ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΕ- κανενός είδους επίδομα ή δώρο για την εντατική καταβολή των προσπαθειών του στην αντιμετώπιση του κορωνοιου όλο αυτό το χρονικό διάστημα (χωρίς το ένα να αναιρεί το άλλο).

2.    Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό , προτείνουμε όπως τα υπόλοιπα των ημερών μεταφερθούν προσθετικά στις δικαιούμενες ημέρες κανονικές άδειες του 2020, συνηγορώντας με την αντίστοιχη πρόταση της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής, των περασμένων ημερών.

3.    Σε περίπτωση που και αυτό δεν είναι εφικτό , προτείνουμε ως ελάσσονα εναλλακτική την εκ νέου παράταση της προθεσμίας χορήγησης αδειών κατά είκοσι ημέρες, ήτοι μέχρι και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020, προ δηλαδή της ενάρξεως των προγραμματισμένων θερινών αδειών των υπηρεσιών.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

Αστυν. Υποδιευθυντής

Ο Γεν. Γραμματέας

Άγγελος Παπαθεμελής

Αστυνόμος Α΄