Συνεκπαίδευση Αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ. Αττικής, με Αστυνομικούς της Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5 ΗΜΕΡΩΝ
Συνεκπαίδευση Αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ. Αττικής, με Αστυνομικούς της Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης
Από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος της Αστυνομικής Ακαδημίας ανακοινώθηκε, ότι την 17-02-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Πανόραμα της Βέροιας, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πιστοποιητικών σπουδών σε συνολικά δέκα έξι (16) στελέχη της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Αττικής και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Συνεκπαίδευση στελεχών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Αττικής, με στελέχη της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Θεσσαλονίκης» κατά το χρονικό διάστημα από 13-02-2017 έως 17-02-2017.
 


Η Επιμόρφωση είχε ως σκοπό να δώσει στους εκπαιδευόμενους την απαραίτητη  κατάρτιση, ώστε να καταστούν ικανοί να καλύψουν  με επάρκεια τις υπηρεσιακές ανάγκες.  

 
Στις θεματικές ενότητες του προγράμματος συμπεριλήφθηκαν αμιγώς αντικείμενα θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας που αφορούν το εξειδικευμένο αντικείμενο των υπηρεσιών τους ενώ το διδακτικό προσωπικό αποτέλεσαν Αξιωματικοί Αστυνομικοί, ειδικοί στο αντικείμενο εκπαίδευσης.

 

Στην τελετή απονομής των πιστοποιητικών σπουδών παρευρέθησαν ο διοικητής της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Διευθυντής Κωνσταντίνος ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥΔΗΣ καθώς και ο Διοικητής της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Θεσσαλονίκης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Σταύρος ΜΑΓΑΛΙΟΣ. 
 
Τα πιστοποιητικά σπουδών απένειμε στους συμμετέχοντες ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ ο οποίος τους ευχήθηκε ατομική και οικογενειακή υγεία, καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στο έργο τους.