Συνταξιοδότηση και όριο ηλικίας του Σώματος

Συνταξιοδότηση και όριο ηλικίας του Σώματος

Προς ενημέρωση των συναδέλφων και προκειμένου να αποσαφηνιστεί το κομμάτι της συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, θα ήθελα να έχετε υπόψη τα εξής:

Καταρχάς θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα όρια ηλικίας του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχουν κάποια σχέση με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 3865/10.

Για να μπορέσει κάποιος να βγει στη σύνταξη μετά την 01-01-2015, εφόσον δε θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31-12-2014, θα πρέπει είτε να έχει συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης είτε να φτάσει 60 χρόνων. Σύμφωνα όμως με τα όρια ηλικίας παραμονής του Σώματος, όταν κάποιος συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του, τότε αυτεπάγγελτα επέρχεται η αποστρατεία του και μόνο εφόσον κάποιος το επιθυμεί, δεν έχει πειθαρχικά και πολλές αναρρωτικές άδειες να τον ακολουθούν, έχει το δικαίωμα να παραμείνει στο Σώμα μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους, κάνοντας σχετική αίτηση έως τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.

Είναι λοιπόν αυτή η περίπτωση που κάποιος αποστρατεύεται αυτεπάγγελτα χωρίς να έχει 40έτη ασφάλισης ή να μην έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του και λαμβάνει άμεσα σύνταξη και εφάπαξ με βάση ασφαλώς τα χρόνια ασφάλισής του. Ενώ, σε περίπτωση παραίτησης, αν δεν πληρεί κάποιος τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχει 15 έτη ασφάλισης, θα μπορέσει να λάβει σύνταξη με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του και το ποσό της σύνταξης που θα δικαιούται θα είναι ανάλογο των χρόνων ασφάλισης.

Ένα δεύτερο κομμάτι για το οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η αναγνώριση χρόνων:

Ως εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας έχουμε τη δυνατότητα αναγνώρισης συγκεκριμένων χρόνων που μας επιτρέπει η ασφαλιστική νομοθεσία, χωρίς να υπάρχει κάποιο όριο. Άρα, εφόσον λοιπόν έχουμε την δυνατότητα και εκδοθεί η απαραίτητη ερμηνευτική εγκύκλιος για τα έτη που εκκρεμεί, τότε μπορούμε να αναγνωρίσουμε όσα χρόνια μας επιτρέπονται, μας χρειάζονται και φυσικά έχουμε την ευχέρεια.


ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Χαλκιδικής-
Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Πηγή: enastyhal.gr